Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sortsnavn  fandt 182 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3 >

 
BEK nr 942 af 11/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om plantesortsnavne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 81 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1367 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1406 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1365 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1366 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 312 af 26/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1491 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om plantesortsnavne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 854 af 04/12/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om plantesortsnavne
(Sortslistebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 361 af 18/05/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantesortsnavne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 342 af 20/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 343 af 20/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 932 af 07/09/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 344 af 20/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 554 af 06/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 853 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 50 af 21/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 741 af 24/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1540 af 30/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 450 af 16/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 639 af 25/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 640 af 25/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 594 af 08/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 642 af 25/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantesortsnavne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 965 af 13/12/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 197 af 26/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 623 af 25/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 722 af 24/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om kontrol m.m. af spisekartofler i engros- og detailleddet
(Bekendtgørelse om kontrol m.m. af spisekartofler i engros- og detailleddet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1432 af 01/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 51 af 24/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)
(Sortslistebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 513 af 01/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 670 af 16/10/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om forædlerafgift for formering af visse plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1702 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 584 af 28/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1094 af 12/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1492 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 641 af 25/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 943 af 11/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 124 af 01/03/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1494 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 266 af 15/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 97 af 29/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 194 af 29/02/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 673 af 17/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1550 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1711 af 20/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1495 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1708 af 20/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 94 af 22/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 260 af 09/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten)
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3 >