Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sortsnavn  fandt 182 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2 >

 
MED nr 13075 af 15/01/1988 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Ekstraordinær indkaldelse af forslag om sortsblandinger af vårbyg
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 56 af 13/07/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af 23. oktober 1978 i konventionen af 2. december 1961 om beskyttelse af plantenyheder (UPOV-konventionen) (* 1)
Udenrigsministeriet
2019/1 LSF 147 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v. (Opgaver i forbindelse med sortslistegodkendelse og certificering, herunder delegation til private aktører samt gebyrfinansiering af visse af opgaverne)
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9703 af 06/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2004-6-9
Justitsministeriet
1994/1 LSF 154 - Gældende
1994 LSF 154 FORSLAG TIL LOV OM ANVENDELSEN AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS FORORDNINGER OM EF-SORTSBESKYTTELSE
Folketinget
1987/1 LSF 55 - Gældende
1987 LSF 55 FORSLAG TIL LOV OM PLANTENYHEDER
Folketinget
1995/1 LSF 50 - Gældende
1995 LSF 50 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM PLANTENYHEDER
Folketinget
MED nr 13245 af 15/03/1988 - Gældende
OFFICIEL SORTLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet
2019/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om planter og plantesundhed m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13108 af 02/05/1983 - Historisk
Regler for registrerede sorterevirksomheder for spisekartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13093 af 15/04/1983 - Historisk
Regler for autoriserede forhandlere af læggekartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13404 af 30/05/1991 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne samt til Plantedirektoratets prøvetagere Godkendte sortsblandiger af vinterbyg 1991/92
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13025 af 15/01/1987 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende sortsblandinger af vinterbyg
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13406 af 21/09/1988 - Historisk
Meddelelse vedrørende sortsblandinger af vårbyg Til sædekornsfirmaerne
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13520 af 31/08/1987 - Historisk
Til sædekornfirmaerne Vedrørende sortsblandinger af vårbyg (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13215 af 02/03/1988 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende sortsblandinger af vinterbyg
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13802 af 17/10/1991 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende sortsblandinger af vårbyg
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13542 af 10/10/1990 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne vedrørende sortsblandinger af vårbyg
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13286 af 27/06/1989 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne samt til statsfrøkontrollens prøvetagere. Vedrørende sortsblandinger af vinterbyg og af vårbyg
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13036 af 15/10/1973 - Historisk
Regler for afprøvning af sorter af grønsager
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13185 af 17/02/1988 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne samt til Statsfrøkontrollens prøveprøvetagere vedrørende sortsblandinger af vårbyg godkendt for sæsonen 1987/88
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13361 af 04/08/1988 - Historisk
Markedskontrolregler frugt grøntsager og kartofler m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13180 af 17/02/1988 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende byg iblandet alm. rajgræs til brug ved udsåning som grønne marker
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13038 af 15/10/1973 - Historisk
Regler for afprøvning af sorter af græsser til anvendelse i plæner, rabatter m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13562 af 27/10/1989 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne samt til Statsfrøkontrollens prøvetagere. Vedrørende sortsblandinger af vårbyg godkendt for sæsonen 1989/90
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13273 af 26/09/1984 - Historisk
Regler for udskiftning af avlsmateriale ved avl af spise- og/eller industrikartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13730 af 27/10/1987 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne samt til Statsfrøkontrollens prøvetagere Vedrørende sortsblandinger af vårbyg godkendt for sæsonen 1987/88
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13120 af 01/03/1991 - Historisk
Avlskontrol af planter
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13317 af 13/11/1985 - Historisk
Markedskontrolregler, frugt, grøntsager og kartofler m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13536 af 06/09/1989 - Historisk
Læggekartoffelinformation nr. 6-1989 Spisekartoffelinformation nr. 4-1989
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13274 af 01/10/1984 - Historisk
Regler for avlskontrol, opbevaring og opsortering af læggekartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13186 af 12/03/1990 - Historisk
Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne. Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø.
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13295 af 26/05/1987 - Historisk
Til markfrøfirmaerne og til Statsfrøkontrollens prøvetagere Vedrørende sækketryk til markært
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13092 af 15/04/1983 - Historisk
Regler for autoriserede avlssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13075 af 07/02/1989 - Historisk
Til markfrøfirmaerne, markært/hestebønne Vedrørende avlskontrollen af markært og hestebønne i 1989
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 13076 af 07/07/1980 - Historisk
Til havefrø- markfrø- og sædekornsfirmaerne Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø til udsæd
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13109 af 02/05/1983 - Historisk
Regler for registrerede avls- og salgssteder for spisekartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13081 af 13/02/1990 - Historisk
Til markfrøfirmaerne, markært/hestebønne Vedrørende avlskontrollen af markært og hestebønne i 1990
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13091 af 15/04/1983 - Historisk
Regler for autoriserede kartoffelsorterecentraler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13402 af 16/09/1988 - Historisk
Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13225 af 17/04/1990 - Historisk
Instruktion for kontrollører af markfrøavl
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13155 af 09/02/1988 - Historisk
Til markfrøfirmaerne vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1988
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13184 af 15/06/1985 - Historisk
Statsfrøkontrollens prøvetagningsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13090 af 12/02/1991 - Historisk
Til markfrøfirmaerne vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1991
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13070 af 07/02/1989 - Historisk
Til markfrøfirmaerne Vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1989
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13080 af 13/02/1990 - Historisk
Til markfrøfirmaerne Vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1990
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13500 af 01/06/1989 - Historisk
Avlskontrol af læggekartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13001 af 01/01/1990 - Historisk
Regler for avlskontrol af planter
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13745 af 30/10/1987 - Historisk
Vejledning om produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø af høst 1987
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13327 af 01/05/1990 - Historisk
Eksportkontrol frugt og grønsager m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >