Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1480 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 9832 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXIV, forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10143 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9879 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, D og E, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, Forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9792 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XXIV, Forebyggelse mod forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. januar 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 9812 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (1-1) Lasteliniekonventionen, som ændret ved protokllen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9422 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXIV Forebyggelse af kloakspildevand fra skibe, 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9825 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1000 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
(Ballastvandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9771 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, D, E og F, Forebyggelse af luftforurening fra skibe, Kapitel XXVI, 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 10188 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1327 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9840 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10148 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe i national fart, kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10156 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10139 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel XXVI Meddelelser B; D, E, F, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 450 af 29/08/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening.
Erhvervsministeriet
BEK nr 596 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om skovfrø og -planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1337 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 587 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1367 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10145 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (2), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9853 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007.
(Meddelelser fra Søfartssstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1133 af 18/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1134 af 18/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1231 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1154 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974
Erhvervsministeriet
UDT nr 9496 af 10/08/2005 - Gældende
Spanske blanketter vedrørende skattepligtsforhold
Skatteministeriet
KEN nr 19441 af 22/02/1994 - Gældende
dansk/spansk dboverenskomst
Skatteministeriet
SKR nr 9885 af 20/10/2011 - Gældende
Skrivelse om Nedslag i ejendomsværdiskatten - fransk og spansk skat på fast ejendom - Styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 10217 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af antik spansk guitar – skattefri indtægt ved salg af privat indbo – bindende svar
Skatteministeriet
BKI nr 66 af 27/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 13. juli 1989 med Spanien om kommunal valgret for danske statsborgere i Spanien og spanske statsborgere i Danmark
Udenrigsministeriet
CIR nr 237 af 14/12/1990 - Gældende
Cirkulære om aftale af 1. juli 1990 om afkald på refusion af udgifter til naturalydelser på sygeforsikringens område mellem Danmark og Spanien EF-forordning 1408/71 art. 36 og art. 63 EF-forordning 574/72 art. 105
Sundheds- og Ældreministeriet
1999/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Skatteministeriet
KEN nr 11361 af 27/10/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 22122 af 20/12/1990 - Gældende
Uddannelsesstøtte - fortsat uddannelse (efteruddannelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>