Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1467 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9116 af 05/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lån mellem forbundne virksomheder til ejendomskøb i udlandet
Skatteministeriet
AFG nr 9554 af 20/03/2007 - Gældende
Royalty udenlandsk statslig institution
Skatteministeriet
KEN nr 10086 af 11/11/1994 - Gældende
Varemærket TORRES de QUART (figurmærke) fundet forveksleligt med varemærket TORRES (figurmærke)
Erhvervsministeriet
MED nr 19397 af 16/07/1987 - Gældende
Meddelelse om anvendelse af blanket E 111 DK i visse EF-medlemsstater (Til samtlige kommuner og amtskommuner)
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 25 af 04/02/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 12. juni 1974 med Spanien om internationale transporter ad landevej.
Udenrigsministeriet
1985/1 LSF 2 - Gældende
1985 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS UDVIDELSE MED SPANIEN OG PORTUGAL.
Folketinget
BKI nr 39 af 30/04/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 3. februar 1972 med Spanien om straf for færdselsforseelser.
Udenrigsministeriet
BKI nr 76 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske konvention af 28. maj 1970 om straffedommes internationale retsvirkning
Udenrigsministeriet
BKI nr 63 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Spaniens ratifikation af de to europæiske midlertidige overenskomster af 11. december 1953 om social tryghed med tilhørende protokoller
Udenrigsministeriet
1987/2 BSF 4 - Gældende
1987 BSF 4 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSKE INITIATIVER I FORHOLD TIL VESTSAHARAKONFLIKTEN
Folketinget
1999/1 SF L 73 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. oktober 1999) - L 73
Folketinget
BKI nr 32 af 17/02/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af De forenede Nationers konvention af 31. marts 1953 om kvinders politiske rettigheder.
Udenrigsministeriet
1999/1 LF 73 - Gældende
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien.
Skatteministeriet
BKI nr 64 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Spaniens ratifikation af den europæiske konvention af 11. december 1953 om social og sundhedsmæssig hjælp
Udenrigsministeriet
KEN nr 11202 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansøgning om lån mm. - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1987/1 BSF 138 - Gældende
1987 BSF 138 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSKE INITIATIVER I FORHOLD TIL VESTSAHARAKONFLIKTEN
Folketinget
KEN nr 9763 af 07/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af biler til 0-sats
Skatteministeriet
BKI nr 43 af 10/08/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af to protokoller af 14. juni 1954 vedrørende ændringer i konventionen angående international civil luftfart.
Udenrigsministeriet
2007/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
KEN nr 10416 af 26/10/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 26. oktober 2016 – Administrativ udvisning – Ulovligt ophold – Overtrådt indrejseforbud meddelt af et andet Schengenland
Udlændinge- og Integrationsministeriet
AFG nr 12521 af 21/05/2001 - Gældende
Dispensation for tilmelding af AF efter udløb af 3. måneders periode
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 LSF 13 - Gældende
Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
BKI nr 21 af 22/02/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
Udenrigsministeriet
KEN nr 18494 af 17/06/1988 - Gældende
Skattepligt - personer - arrest. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 12601 af 21/05/2001 - Gældende
Dispensation for tilmelding af AF efter udløb af 3. måneders periode
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 18087 af 02/02/1989 - Gældende
Skattepligt - fraflyttere. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 11140 af 05/07/1991 - Gældende
Kompetence til at behandle ansøgning om skilsmissebevilling for danske, bosat i udlandet. Skilsmissebevilling nægtet, uanset skilsmisse ikke kan opnås i udlandet.
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 56 af 01/06/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 3. februar 1972 med Spanien om fuldbyrdelse af straffedomme.
Udenrigsministeriet
CIS nr 11259 af 03/04/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om traktat mellem Danmark og Spanien om straf for færdselsforseelser.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 62 af 15/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager
Udenrigsministeriet
1995/1 BTB 64 - Gældende
1995 BTB 64 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR FORBEREDELSEN AF EUROPOLS REGISTRE NR B 64 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 46 af 13/11/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om Israels, Tyrkiets og Spaniens tiltrædelse af den i Bryssel den 1. december 1924 afsluttede overenskomst vedrørende adgang for handelsflådens søfolk til behandling af veneriske sygdomme.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10058 af 24/04/1996 - Gældende
Varemærket KUM forveksleligt med varemærke KUMI.
Erhvervsministeriet
2008/1 SF.L L 125 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. februar 2009) - L 125
Skatteministeriet
AFG nr 9857 af 29/05/2018 - Gældende
Statlig udenlandsk organisation ikke skattepligtig til Danmark
Skatteministeriet
KEN nr 18911 af 30/11/1989 - Gældende
Afskrivning, driftsmidler, windsurfere.(* 1)
Skatteministeriet
1999/1 LSV 73 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Folketinget
BKI nr 11 af 01/02/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Den Europæiske Konvention af 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre
Udenrigsministeriet
KEN nr 10021 af 12/04/1989 - Gældende
Valutaoverførsel (* 1)
Erhvervsministeriet
2008/1 LF 125 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.
Skatteministeriet
BKI nr 90 af 02/10/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 1. december 1972 til ændring af overenskomsten af 25. februar 1954 vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, som ændret ved protokol af 13. maj 1970.
Udenrigsministeriet
BKI nr 54 af 18/10/1962 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af en protokol af 21. juni 1961 vedrørende ændring i konventionen angående internationale civil luftfart.
Udenrigsministeriet
BKI nr 89 af 13/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder
Udenrigsministeriet
2008/1 BTB 55 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab
Folketinget
KEN nr 9544 af 06/03/2018 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 6. marts 2018 – Børnesammenføring – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1994/1 BSF 41 - Gældende
1994 BSF 41 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF DE SMÅ EU-LANDES RETTIGHEDER
Folketinget
KEN nr 10756 af 13/03/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10067 af 17/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fraflytning til Spanien
Skatteministeriet
KEN nr 10481 af 17/09/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - sprog - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 22 af 30/05/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 4. marts 1953 i Montevideo afsluttet handels- og skibsfartstraktat mellem Danmark og Uruguay.
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>