Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1485 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 9995 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 2 Torremolinos Protokollen 1993, Resolutioner fra konferencen, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1259 af 16/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav
Erhvervsministeriet
BEK nr 23 af 09/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 688 af 29/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) (Udvidelse med Finland, Sverige og Østrig)
Skatteministeriet
BEK nr 616 af 18/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om den erhvervssproglige diplomuddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 225 af 28/03/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af aftale af 14. juli 2000 mellem Kongeriget Danmark og Den Bolivarianske Republik Venezuela om overførelse af domfældte
Justitsministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 9833 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXV, forebyggelse af forurening med affald fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9599 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXV Forebyggelse af forurening med affald fra skibe, 1. september 2003
(Meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9825 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelse E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel XXV, Forebyggelse mod forurening med affald fra skibe af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 598 af 29/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning for atomskader (nukleare skader)
Justitsministeriet
BEK nr 9595 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 1. september 2003
(Meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 752 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 492 af 17/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9806 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XI-1, særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9421 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 364 af 17/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
(Adgangskursus)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 10146 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelse B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, regler om kontrol med forurening med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9830 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, kontrol med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 969 af 16/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1466 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
(Artsfredningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9996 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Bilag 3 Torremolinos Protokollen 1993, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10155 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1188 af 07/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 167 af 20/05/1932 - Gældende
Bekendtgørelse om Fremgangsmaaden ved Fremsættelse af Anmodninger i Henhold til den i Haag den 17. Juli 1905 afsluttede Civilproceskonvention.
Justitsministeriet
BEK nr 10151 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9832 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXIV, forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10143 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1522 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse mod forurening fra skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 9879 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, D og E, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, Forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9792 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XXIV, Forebyggelse mod forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. januar 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 9812 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (1-1) Lasteliniekonventionen, som ændret ved protokllen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9422 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXIV Forebyggelse af kloakspildevand fra skibe, 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9825 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1000 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
(Ballastvandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9771 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, D, E og F, Forebyggelse af luftforurening fra skibe, Kapitel XXVI, 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 10188 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1327 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9840 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10148 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe i national fart, kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10156 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10139 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel XXVI Meddelelser B; D, E, F, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 17 af 09/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 82 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om skovfrø og -planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 450 af 29/08/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1337 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 587 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1367 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10145 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (2), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >