Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1485 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 9853 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007.
(Meddelelser fra Søfartssstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 84 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1231 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1154 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974
Erhvervsministeriet
BEK nr 159 af 08/03/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 134 af 03/03/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 97 af 27/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 151 af 19/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 222 af 08/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 362 af 20/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
(adgangsbekendtgørelsen)

(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 633 af 19/12/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af De europæiske Fællesskabers regler
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 172 af 16/03/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontoruddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 263 af 19/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 126 af 26/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 591 af 23/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 256 af 19/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1048 af 15/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 257 af 18/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
(Bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 240 af 11/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 904 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 97 af 29/02/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse i 1. gymnasieklasse
Undervisningsministeriet
BEK nr 1487 af 16/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
(Bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 212 af 21/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 724 af 20/08/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om markedsøkonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 606 af 10/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 110 af 30/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 670 af 11/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om markedsøkonomuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 747 af 12/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 107 af 12/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 295 af 07/05/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om enkeltfagsstudentereksamen og om studenterkursus (studenterkursusbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 137 af 27/02/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 294 af 07/05/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 233 af 24/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 52 af 28/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 181 af 23/02/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 32 af 29/01/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1496 af 12/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >