Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1490 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 641 af 06/09/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om markedsøkonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 328 af 17/05/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om studenterkursus (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 589 af 10/09/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 154 af 06/03/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 23 af 09/01/2020 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 76 af 06/02/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1196 af 17/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
(Gymnasiebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 52 af 17/01/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om studenterkursus (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 351 af 09/05/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til dekoratør
Undervisningsministeriet
BEK nr 152 af 03/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler (* 1)(* 2) (Pesticidbekg.)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 264 af 14/04/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om engroshandelsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 332 af 18/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Ændring af prøveformer)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 450 af 10/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 793 af 11/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Ændring af læreplaner mv.)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 712 af 17/11/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om plantenyheder (Artsfortegnelse)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 714 af 25/11/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om plantenyheder (artsfortegnelse)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 816 af 11/12/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om plantenyheder (artsfortegnelse)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 149 af 06/03/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 167 af 18/03/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 4
Undervisningsministeriet
BEK nr 302 af 09/06/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om plantenyheder (artsfortegnelse)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 507 af 14/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 27 af 16/01/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om hverv som ledende lærer og hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne samt om skriftlige opgaver for elever og studerende på erhvervsskolerne
Undervisningsministeriet
BEK nr 716 af 02/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 5
Undervisningsministeriet
BEK nr 463 af 09/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 977 af 10/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hverv som ledende lærer og hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne samt om skriftlige opgaver for elever og studerende på erhvervsskolerne
Undervisningsministeriet
BEK nr 591 af 27/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 6
Undervisningsministeriet
BEK nr 361 af 24/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 515 af 23/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 777 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(Hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 742 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 265 af 04/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1346 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(hhx-bekendtgørelsen)

(Hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 824 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1751 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(hhx-uddannelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 539 af 19/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 38 af 29/01/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om plantenyheder (Slægts- og artsfortegnelse)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 529 af 27/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler(* 1) (Pesticidbekg)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 249 af 06/04/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 800 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 691 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1167 af 13/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1021 af 15/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1071 af 18/12/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad (SU-bekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 445 af 12/06/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om adgangsbetingelser ved visse videregående uddannelser i 1991
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1244 af 13/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 764 af 05/11/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om højere handelseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 271 af 15/04/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om kontoruddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 3 af 03/01/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence som betingelse for ansættelse i gymnasiet og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 186 af 21/03/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på efterskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 560 af 17/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om de erhvervssproglige uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >