Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1490 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 243 af 22/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i gymnasiet, på studenterkursus og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 230 af 08/04/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet
Undervisningsministeriet
BEK nr 639 af 06/07/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om kongruens og lokalisering (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 679 af 17/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grønsagsfrø
(Ændring af botaniske plantenavne m.m.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 309 af 13/06/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om studenterkursus og om studentereksamen for privatister
Undervisningsministeriet
BEK nr 319 af 19/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 167 af 22/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse)
(Adgangsbekendtgørelse)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 196 af 01/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
AND nr 17 af 22/01/1930 - Historisk
Anordning om Frugtvin og Rosinvin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 369 af 30/06/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om deling af passagerkapaciteten mellem luftfartsselskaber ved ruteflyvning mellem medlemsstaterne samt om luftfartsselskabers adgang til et deltage i ruteflyvning mellem medlemsstaterne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 327 af 23/05/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om reducerede takster og deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for 2002
Undervisningsministeriet
BEK nr 798 af 21/11/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om optagelse i gymnasiet
Undervisningsministeriet
BEK nr 22 af 16/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 411 af 31/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(valgfagsbekendtgørelsen)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 802 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 367 af 22/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 905 af 03/12/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 965 af 05/12/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om gensidig bistand inden for områderne direkte skatter og merværdiafgift mellem EF-medlemsstaterne
Skatteministeriet
BEK nr 1204 af 11/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 792 af 24/08/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om undtagelser fra lovens anvendelsesområde i medfør af § 2, stk. 3, i lov om førstegangsomsætning af fisk
Udenrigsministeriet
BEK nr 236 af 09/03/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 982 af 16/12/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 783 af 31/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 744 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1122 af 14/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1016 af 15/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 9 af 07/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EF-statsborgeres adgang til udøvelse af lægegerning i Danmark
(Forenklet ajourføring af fortegnelser over eksamensbeviser m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 797 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 741 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 605 af 15/07/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 564 af 04/07/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(Elektronisk kommunikation m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 296 af 07/05/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 240 af 27/04/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om handelsfaglærereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 207 af 23/03/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet(* 1) Gymnasiefagbekendtgørelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 693 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1348 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 825 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 163 af 12/03/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om adgangsbetingelser ved visse videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 696 af 15/10/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for undervisning og eksamen i forbindelse med studentereksamen og højere forberedelseseksamen (meritbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1113 af 24/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 55 af 24/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 776 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 694 af 04/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet (gymnasiefagbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 89 af 12/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne mv.
(hf-bekendtgørelsen)

(HF-Bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 364 af 05/07/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 541 af 04/12/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om amatør-radiostationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 301 af 28/10/1959 - Historisk
Bekendtgørelse om vin og spiritus.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 856 af 01/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 657 af 21/10/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >