Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1490 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 1343 af 08/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1722 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 530 af 05/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser og cirkulærer m.v. inden for Undervisnings- og Forskningsministeriets område
Undervisningsministeriet
BEK nr 688 af 02/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene til højere forberedelseseksamen (hf-fagbekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1292 af 14/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1223 af 18/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 692 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 544 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 786 af 22/11/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1026 af 13/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler mv. (frie kostskoler)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1258 af 09/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1087 af 12/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 853 af 14/11/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 11 af 14/01/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om handelsmedhjælpereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1050 af 15/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler mv. (frie kostskoler)
Undervisningsministeriet
BEK nr 124 af 14/02/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for undervisning og eksamen i forbindelse med studentereksamen og højere forberedelseseksamen (Meritbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 294 af 28/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1075 af 10/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler mv. (frie kostskoler)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1143 af 21/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1230 af 20/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 588 af 08/07/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 576 af 02/07/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om optagelse i gymnasiet, på studenterkursus, på kursus til højere forberedelseseksamen og til studieforberedende enkeltfagsundervisning (Gymnasie- og hf-optagelsesbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 158 af 20/03/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 13115 af 22/06/1988 - Historisk
Betalingsreglement I 01.07.88 - 30.06.89
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 13150 af 11/05/1989 - Historisk
Betalingsreglement I, 01.07.89 - 30.06.90
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1116 af 13/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på efterskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 663 af 18/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 236 af 11/04/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene til højere forberedelseseksamen og af bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 202 af 17/03/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 13467 af 21/06/1991 - Historisk
Betalingsreglement I 01.07.91- 30.06.92
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 13408 af 21/06/1990 - Historisk
Betalingsreglement vedrørende gebyrer til Plantedirektoratet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11 af 09/01/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om optagelse i gymnasiet, på studenterkursus, på kursus til højere forberedelseseksamen og til studieforberedende enkeltfagsundervisning (Gymnasie- og hf-optagelsesbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1123 af 17/12/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 527 af 25/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1153 af 13/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiale suppleringskurser (GSK-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1084 af 23/12/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1504 af 13/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
(Modermælkserstatningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 19 af 18/01/1984 - Historisk
Udlændingebekendtgørelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 417 af 16/09/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om optagelse i 1. gymnasieklasse
Undervisningsministeriet
BEK nr 1002 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 598 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 818 af 06/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeregistrering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 203 af 24/03/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om de erhvervsgymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 700 af 22/08/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 571 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

(Bekendtgørelse om fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 748 af 13/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
VDT nr 11140 af 01/01/1986 - Historisk
Politivedtægt for Odder politikreds. (* 1)
Justitsministeriet
BEK nr 1161 af 16/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1192 af 23/12/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om statslig og kommunal elevstøtte til elever på folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler mv. (frie kostskoler)
Undervisningsministeriet
BEK nr 952 af 27/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >