Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1485 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 196 af 23/05/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang til og ophold i Danmark (* 1) (* 2)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 654 af 15/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 944 af 26/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
Miljø- og Fødevareministeriet
VDT nr 11250 af 01/01/1986 - Historisk
Politivedtægt for Skive politikreds. (* 1)
Justitsministeriet
VDT nr 11290 af 01/01/1986 - Historisk
Politivedtægt for Viborg politikreds. (* 1)
Justitsministeriet
VDT nr 11320 af 01/01/1986 - Historisk
Politivedtægt for Silkeborg politikreds. (* 1)
Justitsministeriet
VDT nr 11440 af 01/01/1986 - Historisk
Politivedtægt for Thisted politikreds. (* 1)
Justitsministeriet
VDT nr 11410 af 01/01/1986 - Historisk
Politivedtægt for Herning politikreds. (* 1)
Justitsministeriet
VDT nr 11470 af 01/01/1986 - Historisk
Politivedtægt for Hobro politikreds. (* 1)
Justitsministeriet
VDT nr 11130 af 01/01/1986 - Historisk
Politivedtægt for Holstebro politikreds. (* 1)
Justitsministeriet
BEK nr 1458 af 11/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser
(Meritbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 756 af 09/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser (meritbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 239 af 15/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved Undervisningsministeriets videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 681 af 21/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 893 af 09/10/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres(* 1) (Kontrolbkg)
Udenrigsministeriet
BEK nr 130 af 21/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser (meritbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 9598 af 01/01/2003 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXIV Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. september 2003
(Meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 98 af 08/02/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres
Udenrigsministeriet
BEK nr 96 af 20/02/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 880 af 18/08/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til erhvervschauffører
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 850 af 20/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1743 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (pædagogikumbekendtgørelsen)
(Pædagogikumbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 430 af 21/11/1967 - Historisk
Bekendtgørelse af politivedtægt for København (* 1)
Justitsministeriet
BEK nr 689 af 02/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen (hf-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1031 af 15/12/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 106 af 09/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1162 af 24/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 310 af 04/05/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelse)
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 87 af 07/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 214 af 21/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 343 af 11/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de almene gymnasiale uddannelser
(Pædagogikumbekendtgørelsen)

(Pædagogikumbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1486 af 16/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 223 af 11/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 248 af 13/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 54 af 24/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1260 af 27/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1212 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 210 af 01/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 877 af 08/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 26040 af 01/03/1986 - Historisk
Bestemmelser om amatør-radiostationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 13050 af 30/06/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om gebyrer til Statsfrøkontrollen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 655 af 03/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1116 af 23/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 107 af 27/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 85 af 26/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 465 af 15/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1495 af 11/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 337 af 28/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 181 af 20/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelse)
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >