Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1485 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 250 af 19/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om skovfrø og -planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 581 af 10/07/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelse)
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 9694 af 30/06/2011 - Historisk
Bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens afgørelse 2011/275/EU om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1190 af 12/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om lokomotiver og passagervogne, der anvendes på det danske jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 192 af 11/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1479 af 12/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om skovfrø og -planter
(Bekendtgørelse om skovfrø og -planter)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 596 af 31/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om skovfrø og -planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 200 af 11/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 6. marts 2008 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet »energi« i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 177 af 25/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 433 af 24/05/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992
Erhvervsministeriet
BEK nr 721 af 22/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
(grønsagsfrøbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 110 af 19/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 810 af 20/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 63 af 22/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 943 af 05/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1047 af 14/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1494 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 635 af 24/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 904 af 11/10/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 270 af 22/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 9205 af 19/04/2002 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A(1) Lasteliniekonventionen, som ændret ved protokollen af 1988, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 727 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1708 af 20/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 202 af 11/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 20. december 2007 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet »infrastruktur« i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 896 af 10/10/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1550 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 375 af 20/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 671 af 07/08/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad (SU-bekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 475 af 12/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 266 af 15/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 97 af 29/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 194 af 29/02/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1197 af 26/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 94 af 22/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 330 af 24/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 184 af 20/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 427 af 29/04/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 317 af 27/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
(Udlændingebekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 715 af 06/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 469 af 03/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1421 af 30/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
FSK nr 10028 af 19/09/1994 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Kapitel B II-5 A (1) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994 (* 1) (* 2) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 595 af 14/08/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i De Europæiske Fællesskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 452 af 09/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 122 af 25/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 349 af 20/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte
(SU-bekendtgørelsen)

(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1342 af 10/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. på konventionen af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Luganokonventionen)
Justitsministeriet
BEK nr 1408 af 07/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1269 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 455 af 08/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >