Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1485 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 815 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 375 af 28/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 391 af 26/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 458 af 11/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 467 af 15/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 659 af 14/08/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler (* 1)
(Pesticidbekg.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 186 af 11/03/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 649 af 20/10/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1202 af 23/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 675 af 12/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 22 af 12/01/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om planter (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 178 af 17/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for EU/EFTA-statsborgere med erhvervskompetencegivende videregående uddannelse af mindst 3 års varighed
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1172 af 22/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 181 af 10/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 128 af 10/02/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om planter (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 33 af 23/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 633 af 28/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2008.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 576 af 07/07/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1174 af 10/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 925 af 16/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 32 af 23/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 725 af 22/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 334 af 27/05/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1301 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1181 af 06/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1034 af 26/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 451 af 16/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 913 af 17/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1035 af 26/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1180 af 06/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 914 af 17/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1286 af 16/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 374 af 19/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 373 af 19/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 179 af 17/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om gensidig anerkendelse af visse erhvervsrettede uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1002 af 29/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1003 af 29/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1285 af 16/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 553 af 24/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 16 af 07/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2014.0
(DLS 2014.0)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 10003 af 10/01/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for fondsmæglerselskaber (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 23102 af 18/09/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning for fondsmæglerselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1119 af 03/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1626 af 19/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10062 af 12/11/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om udførsel af visse varer (* 1) (Udførselsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 539 af 02/05/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 37 af 17/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 669 af 21/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2010.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 876 af 25/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2013.2
(DLS 2013.2)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 265 af 02/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2010.1
Sundheds- og Ældreministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >