Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1490 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 1|2 >

 
LOV nr 168 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Skatteministeriet
LBK nr 611 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 968 af 04/12/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Skatteministeriet
LOV nr 21106 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IV. Liste over produkter nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32 (Commonwealth-produkter der nyder godt af den aftalemæssige præferencemargin i Det forenede Kongerige) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 171 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) og om gennemførelse af protokol om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet (CIS-konventionen)
Skatteministeriet
LOV nr 406 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 464 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde
Forsvarsministeriet
LOV nr 949 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Venezuela
Skatteministeriet
LOV nr 402 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Argentinas regering
Skatteministeriet
LOV nr 973 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmark og De Forenede Mexicanske Stater
Skatteministeriet
LOV nr 1114 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Promillegrænse og ændring vedrørende Eurocontrolkonvention)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LOV nr 1716 af 27/12/2016 - Historisk
Lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 213 af 08/06/1966 - Historisk
Lov om translatører og tolke.
Erhvervsministeriet
LBK nr 181 af 25/03/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om translatører og tolke
Erhvervsministeriet
LOV nr 1407 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)
(Udvidelse med de nye EU-medlemsstater)

Skatteministeriet
LBK nr 715 af 18/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om gymnasieskoler og studenterkursus (* 1)
Undervisningsministeriet
LOV nr 367 af 14/06/1995 - Historisk
Lov om en indskydergarantifond (* 1)(* 2)
Erhvervsministeriet
LOV nr 415 af 26/06/1998 - Historisk
Lov om en garantifond for indskydere og investorer(* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 431 af 13/06/1990 - Historisk
Lov om gymnasiet m.v. (Gymnasieloven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 119 af 23/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer
Erhvervsministeriet
LOV nr 433 af 13/06/1990 - Historisk
Lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 656 af 07/08/2002 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer
Erhvervsministeriet
LBK nr 531 af 23/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om gymnasiet m.v. (Gymnasieloven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 442 af 02/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (HF-loven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 443 af 02/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v. (Gymnasieloven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 532 af 23/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 536 af 23/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 537 af 23/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 820 af 04/11/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af _lov om gymnasiet m.v.
(Gymnasieloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 613 af 18/08/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 833 af 08/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.
(Gymnasieloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 63 af 23/01/1997 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 64 af 23/01/1997 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 564 af 20/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 563 af 20/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 821 af 04/11/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af_lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
(HF-loven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 179 af 15/03/2002 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 614 af 18/08/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 178 af 15/03/2002 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.
Undervisningsministeriet 1|2 >