Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1485 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
UDT nr 9496 af 10/08/2005 - Gældende
Spanske blanketter vedrørende skattepligtsforhold
Skatteministeriet
KEN nr 19441 af 22/02/1994 - Gældende
dansk/spansk dboverenskomst
Skatteministeriet
SKR nr 9885 af 20/10/2011 - Gældende
Skrivelse om Nedslag i ejendomsværdiskatten - fransk og spansk skat på fast ejendom - Styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 10217 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af antik spansk guitar – skattefri indtægt ved salg af privat indbo – bindende svar
Skatteministeriet
BKI nr 66 af 27/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 13. juli 1989 med Spanien om kommunal valgret for danske statsborgere i Spanien og spanske statsborgere i Danmark
Udenrigsministeriet
CIR nr 237 af 14/12/1990 - Gældende
Cirkulære om aftale af 1. juli 1990 om afkald på refusion af udgifter til naturalydelser på sygeforsikringens område mellem Danmark og Spanien EF-forordning 1408/71 art. 36 og art. 63 EF-forordning 574/72 art. 105
Sundheds- og Ældreministeriet
1999/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Skatteministeriet
KEN nr 11361 af 27/10/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 22122 af 20/12/1990 - Gældende
Uddannelsesstøtte - fortsat uddannelse (efteruddannelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9463 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00111
Justitsministeriet
VEJ nr 27 af 04/02/1974 - Gældende
Vejledning til den mellem Danmark og Spanien den 3. juli 1972 afsluttede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat.
Skatteministeriet
KEN nr 9116 af 05/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lån mellem forbundne virksomheder til ejendomskøb i udlandet
Skatteministeriet
AFG nr 9554 af 20/03/2007 - Gældende
Royalty udenlandsk statslig institution
Skatteministeriet
KEN nr 10086 af 11/11/1994 - Gældende
Varemærket TORRES de QUART (figurmærke) fundet forveksleligt med varemærket TORRES (figurmærke)
Erhvervsministeriet
MED nr 19397 af 16/07/1987 - Gældende
Meddelelse om anvendelse af blanket E 111 DK i visse EF-medlemsstater (Til samtlige kommuner og amtskommuner)
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 25 af 04/02/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 12. juni 1974 med Spanien om internationale transporter ad landevej.
Udenrigsministeriet
1985/1 LSF 2 - Gældende
1985 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS UDVIDELSE MED SPANIEN OG PORTUGAL.
Folketinget
BKI nr 39 af 30/04/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 3. februar 1972 med Spanien om straf for færdselsforseelser.
Udenrigsministeriet
BKI nr 76 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske konvention af 28. maj 1970 om straffedommes internationale retsvirkning
Udenrigsministeriet
BKI nr 63 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Spaniens ratifikation af de to europæiske midlertidige overenskomster af 11. december 1953 om social tryghed med tilhørende protokoller
Udenrigsministeriet
1987/2 BSF 4 - Gældende
1987 BSF 4 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSKE INITIATIVER I FORHOLD TIL VESTSAHARAKONFLIKTEN
Folketinget
1999/1 SF L 73 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. oktober 1999) - L 73
Folketinget
BKI nr 32 af 17/02/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af De forenede Nationers konvention af 31. marts 1953 om kvinders politiske rettigheder.
Udenrigsministeriet
1999/1 LF 73 - Gældende
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien.
Skatteministeriet
BKI nr 64 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Spaniens ratifikation af den europæiske konvention af 11. december 1953 om social og sundhedsmæssig hjælp
Udenrigsministeriet
1987/1 BSF 138 - Gældende
1987 BSF 138 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSKE INITIATIVER I FORHOLD TIL VESTSAHARAKONFLIKTEN
Folketinget
KEN nr 11202 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansøgning om lån mm. - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9763 af 07/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af biler til 0-sats
Skatteministeriet
2007/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
BKI nr 43 af 10/08/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af to protokoller af 14. juni 1954 vedrørende ændringer i konventionen angående international civil luftfart.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10416 af 26/10/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 26. oktober 2016 – Administrativ udvisning – Ulovligt ophold – Overtrådt indrejseforbud meddelt af et andet Schengenland
Udlændinge- og Integrationsministeriet
AFG nr 12521 af 21/05/2001 - Gældende
Dispensation for tilmelding af AF efter udløb af 3. måneders periode
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 LSF 13 - Gældende
Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
KEN nr 18494 af 17/06/1988 - Gældende
Skattepligt - personer - arrest. (* 1)
Skatteministeriet
BKI nr 21 af 22/02/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
Udenrigsministeriet
KEN nr 12601 af 21/05/2001 - Gældende
Dispensation for tilmelding af AF efter udløb af 3. måneders periode
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 18087 af 02/02/1989 - Gældende
Skattepligt - fraflyttere. (* 1)
Skatteministeriet
BKI nr 56 af 01/06/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 3. februar 1972 med Spanien om fuldbyrdelse af straffedomme.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11140 af 05/07/1991 - Gældende
Kompetence til at behandle ansøgning om skilsmissebevilling for danske, bosat i udlandet. Skilsmissebevilling nægtet, uanset skilsmisse ikke kan opnås i udlandet.
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 62 af 15/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager
Udenrigsministeriet
CIS nr 11259 af 03/04/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om traktat mellem Danmark og Spanien om straf for færdselsforseelser.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1995/1 BTB 64 - Gældende
1995 BTB 64 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR FORBEREDELSEN AF EUROPOLS REGISTRE NR B 64 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 46 af 13/11/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om Israels, Tyrkiets og Spaniens tiltrædelse af den i Bryssel den 1. december 1924 afsluttede overenskomst vedrørende adgang for handelsflådens søfolk til behandling af veneriske sygdomme.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10058 af 24/04/1996 - Gældende
Varemærket KUM forveksleligt med varemærke KUMI.
Erhvervsministeriet
AFG nr 9857 af 29/05/2018 - Gældende
Statlig udenlandsk organisation ikke skattepligtig til Danmark
Skatteministeriet
2008/1 SF.L L 125 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. februar 2009) - L 125
Skatteministeriet
KEN nr 18911 af 30/11/1989 - Gældende
Afskrivning, driftsmidler, windsurfere.(* 1)
Skatteministeriet
1999/1 LSV 73 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Folketinget
BKI nr 11 af 01/02/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Den Europæiske Konvention af 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre
Udenrigsministeriet
KEN nr 10021 af 12/04/1989 - Gældende
Valutaoverførsel (* 1)
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>