Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sperm  fandt 17 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: smert , sport , serum ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 9089 af 19/02/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-118
Justitsministeriet
2011/1 LSF 37 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
KEN nr 9282 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00462
Justitsministeriet
2016/1 BTL 76 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.)
Folketinget
2015/1 LSF 86 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Information og samtykke i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion, m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
1998/1 BTL 70 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab og lov om personnavne
Folketinget
BKI nr 45 af 13/04/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om en i Washington den 2. december 1946 afsluttet international konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol. (* 1) (IWC) (Hvalfangstkommissionen).
Udenrigsministeriet
2017/1 LSF 60 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)
Sundheds- og Ældreministeriet
2010/1 LSF 45 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. samt sundhedsloven
(Egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt justering af regler om vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig befrugtning m.v.)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2013/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., vævsloven, børneloven, lov om børns forsørgelse og retsplejeloven
(Assisteret reproduktion som terminologi, dispensationsmulighed vedr. opbevaringstid for æg, samtykke til behandling samt udvidelse af kredsen af ansvarlige for indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger i form af genetisk sygdom mv.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2011/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption
(Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikke-anonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning og adoption af registreret partners barn samt fremmøde i adoptionssager m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2016/1 LSF 76 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1627 af 21/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 285 af 05/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 64 af 09/02/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om revision af bilagene til bekendtgørelse om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 346 af 03/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 25/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet