Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sprit  fandt 285 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: skrift , skriv , sprog ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
BEK nr 9191 af 03/04/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1687 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde
Erhvervsministeriet
BEK nr 10180 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XII, opholdsrum, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1772 af 20/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9726 af 25/04/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel III C Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære, 1. april 2003
(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1116 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser)
Erhvervsministeriet
BEK nr 662 af 27/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 10175 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel V, brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 240 af 27/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
(Jordvarmebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 43 af 18/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 212 af 27/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
Forsvarsministeriet
BEK nr 1475 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 193 af 14/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 345 af 01/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1317 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
STV nr 20029 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
STV nr 20025 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
AFG nr 10473 af 24/10/2017 - Gældende
Godtgørelse af elafgift til varmepumpe
Skatteministeriet
1997/2 LSF 90 - Gældende
1997 LSF 90 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF VISSE DETAILSALGSPAKNINGER OG VISSE POSER AF PAPIR ELLER PLAST M.V. (VÆGTBASERET EMBALLAGEAFGIFT)
Folketinget
1986/1 BSF 77 - Gældende
1986 BSF 77 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING AF KVIKSØLVFORURENING
Folketinget
1997/1 LSF 98 - Gældende
1997 LSF 98 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF VISSE KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER, LOV OM AFGIFT AF VISSE DETAILSALGSPAKNINGER OG VISSE POSER AF PAPIR ELLER PLAST M.V. OG LOV OM ENERGIAFGIFT AF MINERALOLIEPRODUKTER M.V. (AFGIFT AF VISSE PRODUKTER TIL MOTORKØRERTØJER SAMT JUSTERING OG FORHØJELSE AF VISSE AFGIFTSSATSER FOR EMBALLAGE M.V.)
Folketinget
KEN nr 10482 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over anvendelse af afspritning i forbindelse med elektrokirurgi
Sundheds- og Ældreministeriet
DOM nr 3175 af 11/04/1991 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Papirvareindustriens Arbejdsgiverforening og dennes medlem Bjørnbaks Konvolutfabrik A/S (advokat Merete Preisler). Dommere: Agnete Halmind, Erik Jensen, Lillian Knudsen, Leth- Larsen, Riis (retsformand), Spang-Hanssen og Westergaard. Bod 2.3.2. Faglig voldgift. Kollektiv overenskomst 3. Organisationsansvar 1.2.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 12734 af 31/12/2001 - Gældende
Klage om mangelfuld hygiejne ved gennemskylning af centralt venekateter
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9050 af 01/01/2005 - Gældende
At-vejledning C.0.15 om Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) Januar 2005 Erstatter At-cirkulæreskrivelse nr. 8, 1995
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10681 af 10/11/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9130 af 06/03/2015 - Gældende
Vejledning om hygiejne- og desinfektionsprocedurer i klinisk praksis m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
2012/1 BSF 33 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler
Folketinget
SKR nr 9060 af 26/01/2017 - Gældende
Ny formel til fuldstændig denaturering af alkohol - styresignal
Skatteministeriet
2011/1 BSF 13 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler
Folketinget
KEN nr 9431 af 01/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01137
Justitsministeriet
1986/1 BSF 57 - Gældende
1986 BSF 57 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFBØDNING AF PRISSTIGNINGERNE PÅ OLIE, BENZIN, EL M.V.
Folketinget
STV nr 20077 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
VEJ nr 9606 af 04/07/2019 - Gældende
Køle-smøremidler Vejledningen handler om de sundhedsfarer og gener, der kan være ved arbejde med køle-smøremidler, og om de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå dem.
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 14003 af 15/08/1986 - Gældende
Cirkulære om retningslinier for politiets påtegning af giftrekvisitioner Til samtlige politimestre og politidirektøren i København
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
1998/1 LSF 88 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v.
Skatteministeriet
KEN nr 11450 af 30/08/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr.62/2000
Justitsministeriet
SKR nr 9781 af 11/07/2017 - Gældende
Ny denatureringsprocedure til fuldstændig denaturering af alkohol – styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 17044 af 26/09/1995 - Gældende
Halvårlig informationsoversigt
Skatteministeriet
BKI nr 24 af 23/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af bilag til protokol af 2. november 1973 vedrørende indgriben på det åbne hav ved forurening af havet med andre stoffer end olie
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6 >