Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på stående bølger  fandt 65 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 161 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1283 af 11/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1595 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter 2017)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9316 af 03/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 247 af 16/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 351 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 258 af 10/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 289 af 19/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2013)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 434 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2014)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9268 af 03/03/2003 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2003
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1985/1 BSF 66 - Gældende
1985 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM MEDEJENDOMSRET OG MEDBESTEMMELSE (INDFØRELSE AF OVERSKUDSDELING)
Folketinget
1986/1 BSF 136 - Gældende
1986 BSF 136 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM MEDEJENDOMSRET OG MEDBESTEMMELSE (INDFØRELSE AF OVERSKUDSDELING)
Folketinget
KEN nr 9574 af 13/11/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 96/2002
Justitsministeriet
AFG nr 9862 af 27/08/2019 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt transport i et RIB-fartøj
Skatteministeriet
VEJ nr 9075 af 11/03/2008 - Gældende
Vejledning om strandrensning
Miljø- og Fødevareministeriet
1998/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om havne
Transport- og Energiministeriet
2017/1 LSF 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Miljø- og Fødevareministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2012/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner
(Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
1998/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
1998/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
1999/1 LSF 199 - Gældende
Forslag til Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold
Forskningsministeriet
1992/1 BSF 28 - Gældende
1992 BSF 28 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES) AF 24. MARTS 1992 FOLKETINGET MEDDELER SIT SAMTYKKE TIL, AT DANMARK RATIFICERER DEN I HELSINGFORS DEN 24. MARTS 1992 UNDERTEGNEDE TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES)
Folketinget
2009/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love
(Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2

Skatteministeriet
BKI nr 19 af 22/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 24. marts 1992 om observationsflyvninger (Open Skies)
Udenrigsministeriet
2012/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, modernisering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvist til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

Erhvervs- og Vækstministeriet
2007/2 LSF 34 - Gældende
Forslag til Retsplejelov for Grønland
Justitsministeriet
BEK nr 683 af 10/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler
Erhvervsministeriet
BEK nr 682 af 10/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 9265 af 01/05/2004 - Historisk
Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1332 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære på faste offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 688 af 02/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene til højere forberedelseseksamen (hf-fagbekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 144 af 20/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1604 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 436 af 16/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer
Erhvervsministeriet 1|2 >