Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30935 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9010 af 13/02/1986 - Gældende
Et amtsråds mulighed for at optage partiindlæg i en pjece om amtskommunens budget
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 26238 af 08/05/1992 - Gældende
Indtægtsføring af EF-støtte
Skatteministeriet
KEN nr 13770 af 26/09/1990 - Gældende
Støtte til mindre kornproducenter.
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 13771 af 26/09/1990 - Gældende
Støtte til mindre kornproducenter.
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 1990.164 - Gældende
Tilbagebetaling af for meget udbetalt EF-støtte.
Folketinget
KEN nr 9320 af 26/10/1989 - Gældende
Kommunal støtte til bevarelse af regnskoven
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 60267 af 30/12/1996 - Gældende
Støtte til grønne guider
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 27 af 21/01/1994 - Gældende
Vejledning om offentligt støttet byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOU nr 1996.193 - Gældende
Afslag på støtte til køb af bil
Folketinget
VEJ nr 9762 af 08/09/2019 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt
Social- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1983.209 - Gældende
Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil
Folketinget
VEJ nr 10324 af 14/12/2017 - Gældende
Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9170 af 20/07/1988 - Gældende
Ydelse af et rente- og afdragsfrit lån til et erhvervsråd til bl.a. opførelse af iværksætterhus. Kommunal repræsentation i bestyrelsen for et erhvervsråd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9283 af 28/03/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-19 om madserviceordning - praktisk støtte til madlavning - socialpædagogisk støtte - betaling for personaleudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 56 af 02/04/1998 - Gældende
Vejledning om offentligt støttet byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIS nr 158 af 17/09/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kommunalt tilsyn med støttet byggeri, opført med støtte efter tidligere gældende love om boligbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9551 af 19/06/2017 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job (FL § 15.75.29.10.)
Børne- og Socialministeriet
2002/1 BSF 80 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til musikformidling
Folketinget
MED nr 13890 af 12/12/1991 - Gældende
Vedr. Støtte til miljøforbedrende investeringer
Miljø- og Fødevareministeriet
2009/1 BSF 24 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til eliteidrætsudøvere
Folketinget
KEN nr 9349 af 10/03/2015 - Gældende
SU - Handicaptillæg - Specialpædagogisk støtte
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1998.343 - Gældende
Bortfald af bevilliget støtte til køb af bil
Folketinget
KEN nr 61 af 15/04/1992 - Gældende
Hvem der inden for et parti skal have udbetalt økonomisk støtte i henhold til loven om økonomisk støtte til politiske partier
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9851 af 30/08/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-16 om særlig støtte - ret til særlig støtte for personer uden forsørgelsespligt - minimumsregel
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9294 af 25/02/2014 - Gældende
SU – tilbagebetaling – anden offentlig støtte - barselsdagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9951 af 08/05/2014 - Gældende
Specialpædagogisk støtte - kompensation - studiematerialer og oplæsningsprogram
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1995/1 LSF 28 - Gældende
1995 LSF 28 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL VOKSENUDDANNELSE (STØTTE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE)
Folketinget
KEN nr 10159 af 27/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 90-17 om økonomisk støtte - betingelser for støtte efter serviceloven - udenlandsk statsborger - samvær i Danmark
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2001/2 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
2015/1 BSF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om EU’s støtte til tyrekalveopdræt
Folketinget
2002/1 BTB 84 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
2003/1 BSF 178 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
2015/1 BF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om EU's støtte til tyrekalveopdræt.
Miljø- og Fødevareministeriet
2009/1 BSF 200 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til pårørende til selvmordstruede
Folketinget
2002/1 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
VEJ nr 13045 af 24/04/1974 - Gældende
Vejledning om støtte til privat oplagring af fløde
Miljø- og Fødevareministeriet
UDT nr 9285 af 06/11/1990 - Gældende
Kommunal etablering af - eller støtte til - køretekniske anlæg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2001/1 BSF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal støtte til sygdomsbehandling
Folketinget
1998/1 BSF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til køb af hoftebeskyttere
Folketinget
2002/1 BSF 148 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til forureningstruede vandindvindinger
Folketinget
VEJ nr 9133 af 20/02/2019 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
2000/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal støtte til sygdomsbehandling
Folketinget
VEJ nr 10326 af 18/12/2017 - Gældende
Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring
Børne- og Socialministeriet
2001/1 BSF 44 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
VEJ nr 9342 af 01/05/1998 - Gældende
Vejledning om støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug, for 1998
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 LSF 54 - Gældende
Forslag til Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
Fødevareministeriet
KEN nr 9092 af 26/02/2018 - Gældende
SU - tilbagebetaling - anden offentlig støtte - afsoning af fængselsstraf
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1998/1 BF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til køb af hoftebeskyttere.
Socialministeriet
2000/1 BSF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frivillig støtte til politiske partier
Folketinget
VEJ nr 9647 af 27/08/2014 - Gældende
Vejledning om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>