Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30939 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 481 af 20/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 344 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
(Grundbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 419 af 19/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1605 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 215 af 08/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1055 af 30/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1146 af 18/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 973 af 25/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 611 af 05/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til de små øsamfund
Erhvervsministeriet
BEK nr 562 af 17/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til forsøg med bedriftssundhedstjeneste
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1045 af 09/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai
(EXPO 2020 bekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 137 af 08/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til dyrkning af proteinafgrøder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 659 af 27/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til indsats mod ensidigt, gentaget arbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1107 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af fire bekendtgørelser om særlig støtte til landbrugere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1753 af 21/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål
Kulturministeriet
BEK nr 877 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af to bekendtgørelser om særlig støtte til landbrugere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 518 af 21/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til produktion af markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 819 af 02/07/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)
(SPS-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 321 af 29/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om de minimis-støtte til kompensation for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål
Udenrigsministeriet
BEK nr 252 af 21/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 133 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
Erhvervsministeriet
BEK nr 246 af 13/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til privat oplagring af smør
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 482 af 07/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 940 af 31/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 423 af 23/05/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 498 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Undervisningsministeriet
BEK nr 422 af 28/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1173 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 840 af 21/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1627 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 193 af 15/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 802 af 23/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. (Støtte til fremme af økologisk omstilling inden for jordbrug og fiskeri m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 666 af 27/09/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 987 af 03/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1251 af 12/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
(Folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 41 af 03/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU´s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden
Udenrigsministeriet
BEK nr 593 af 26/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 826 af 25/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af SPS-bekendtgørelsen
(Specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 621 af 18/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 546 af 19/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om præmieringsordning for offentlige arbejdsgivere, der fastansætter personer fra støttet arbejde i ordinært arbejde og bekendtgørelse om præmieringsordning for offentlige arbejdsgivere, der fastansætter kontanthjælpsmodtagere fra støttet arbejde i ordinært arbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 172 af 17/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1285 af 17/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 785 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 760 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 752 af 28/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 659 af 19/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
(SPS-delegationsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 869 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 924 af 08/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt
Social- og Indenrigsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>