Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på stof tegning  fandt 1078 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 309 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om forretningshemmeligheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 90 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af patentloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 681 af 02/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 91 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller
(Brugsmodelloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
BEK nr 709 af 22/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 496 af 18/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 469 af 12/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 946 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 981 af 15/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 670 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer
(Radioaktivitetsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1449 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 317 af 14/06/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af lastskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 296 af 23/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering
Undervisningsministeriet
BEK nr 302 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bygningssnedker
Undervisningsministeriet
BEK nr 304 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker
Undervisningsministeriet
BEK nr 399 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist
Undervisningsministeriet
BEK nr 247 af 09/07/1938 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Udtørring af Bygninger og Udryddelse af Husbukke m.m. ved Indblæsning af varm Luft fra transportable Anlæg.
Forsvarsministeriet
BEK nr 10011 af 01/08/1986 - Gældende
Pantebestemmelser af 1. august 1986 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1317 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1116 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler
(Legetøjsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1264 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 11250 af 31/05/1985 - Gældende
Tekniske forskrifter for vejtransport af komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (Klasse 2, lukket klasse) (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1263 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 390 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger
Undervisningsministeriet
BEK nr 306 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker
Undervisningsministeriet
BEK nr 240 af 27/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
(Jordvarmebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 983 af 18/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum
Skatteministeriet
BEK nr 289 af 24/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10056 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XX Behandling og opbevaring af kloakspildevand, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1000 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
(Ballastvandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 951 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(Spildevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 307 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør
Undervisningsministeriet
BEK nr 1672 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
(Restproduktbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9793 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 A, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9078 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XX Behandling og opbevaring af kloakspildevand, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10140 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 A (1), konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9811 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. november 2004
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9800 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-3, opholdsrum m.v., 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 380 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper
Undervisningsministeriet
BEK nr 389 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Undervisningsministeriet
BEK nr 17230 af 17/08/1949 - Gældende
Almindelige bestemmelser for leje af pladser ved statens havne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 601 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 480 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 415 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandtekniker
Undervisningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>