Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sukker  fandt 887 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 836 af 19/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om afgift af sukker m.m.
Skatteministeriet
LOV nr 21130 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 17 om import i Det forenede Kongerige af sukker hidrørende fra de i Commonwealth-aftalen vedrørende sukker omhandlede eksporterende lande og territorier (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1686 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, ‌afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen)
Skatteministeriet
LBK nr 127 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is
(Isafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1383 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)

Skatteministeriet
LBK nr 1010 af 03/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)
(Chokoladeafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21147 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag II. Liste omhandlet i Traktatens artikel 38 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21135 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 22 om forbindelserne mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og de associerede afrikanske stater og Madagascar samt de selvstændige udviklingslande inden for Commonwealth, der er beliggende i Afrika, Det indiske Ocean, Stillehavet og på Antillerne (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21129 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 16 om markederne for og samhandelen med landbrugsprodukter (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21178 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Slutakt med tilhørende erklæringer (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21111 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IX. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 148 stk. (2) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1579 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven
(Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker)

Skatteministeriet
LOV nr 523 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet
LOV nr 21102 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 548 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 825 af 19/12/1989 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. (Eftergivelse og henstand)
Skatteministeriet
LOV nr 21109 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1236 af 04/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
(Emballageafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 132 af 26/02/1992 - Gældende
Lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD
(Administrativ bistandsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21177 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Budgettraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 50 af 29/01/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 361 af 14/05/1992 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1095 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 190 af 29/03/1989 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1 af 11/03/1987 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 464 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 118 af 07/02/2012 - Gældende
Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(International bistandsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 470 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1205 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 205 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 529 af 18/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om visse former for sukker
(Sukkerbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 584 af 08/07/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om udligningsordning for omkostninger ved lagerhold af sukker og sirup
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 104 af 21/02/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
(Sager vedrørende EF's markedsordninger for sukker og stivelse m.v. og import af visse gartneri- og landbrugsprodukter)

Statsministeriet
BEK nr 838 af 10/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme m.v.
(marmeladebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 587 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 336 af 12/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om kakao-, chokolade- og vekaovarer
(Kakao- og chokoladebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1370 af 09/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 613 af 03/12/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 586 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 939 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Landbrugsstyrelsens område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 774 af 04/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om honning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 37 af 06/02/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 1673 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om produktionsafgift på sukkerroer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1360 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1571 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 898 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 899 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>