Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på svans  fandt 326 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: svar , svin , svag ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LOV nr 622 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 392 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1152 af 07/12/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
AND nr 138 af 09/03/2005 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1635 af 27/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 447 af 23/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9472 af 03/09/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 52/2003
Justitsministeriet
KEN nr 11040 af 12/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 142/1999
Justitsministeriet
KEN nr 10021 af 10/06/1994 - Gældende
Indsigelse imod gyldigheden af registreringen af varemærket CYGNUS COPIER afvist.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9929 af 18/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00712
Justitsministeriet
2005/1 LSF 83 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ændring af regler om miljømærkning)

Miljøministeriet
2005/1 SF. L 83 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. november 2005) - L 83
Miljøministeriet
KEN nr 9054 af 16/12/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-114
Justitsministeriet
2006/1 BSF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en etisk mærkningsordning
Folketinget
2012/1 BTL 50 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)
Folketinget
2014/1 BSF 100 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en etikmærkeordning
Folketinget
1999/1 BF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af computerundervisning som obligatorisk fag i folkeskolen.
Undervisningsministeriet
1999/1 BF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om pulje til udvikling af økologiske uddannelser.
Undervisningsministeriet
1999/1 BF 142 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk naturfag efter model II på gymnasiets sproglige linje.
Undervisningsministeriet
1999/1 BF 113 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af regional dækning ved udbudsplaceringen af de korte videregående uddannelser.
Undervisningsministeriet
1999/1 LF 274 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Økonomisk friplads i skolefritidsordninger).
Undervisningsministeriet
1999/1 BTB 70 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe modersmålsundervisning i den danske folkeskole
Folketinget
1998/1 LF 218 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Firmaflyvning m.v.).
Transport- og Energiministeriet
1999/1 BTL 10 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen
Folketinget
1998/1 BTL 97 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Folketinget
1999/1 BF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre økonomiske forhold for skolefritidsordninger på friskoler og private grundskoler.
Undervisningsministeriet
1999/1 BF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af offentlig støtte til skolefritidsordninger i offentlige og private skoler.
Undervisningsministeriet
1998/1 LF 191 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Rådighedsbeløb til støtte af istandsættelse eller genopbygning af kirker i venskabsmenigheder i udlandet).
Kirkeministeriet
1998/1 BF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en spillestedslov.
Kulturministeriet
1997/1 BTL 57 - Gældende
1997 BTL 57 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ØKONOMISK BISTAND TIL DAGSPRESSENS FINANSIERINGSINSTITUT (NYE TILDELINGSKRITERIER OG TILSYNSRÅDETS SAMMENSÆTNING) NR L 57 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 BF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sammenlægning af AMU-centre og erhvervsskoler.
Undervisningsministeriet
1998/1 BTL 10 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om oprettelse af Færøernes Stift og ophævelse af lov for Færøerne om Kirkernes Styrelse m.v.
Folketinget
1999/1 BTL 185 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Folketinget
1999/1 BF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om selvstændighedskultur, iværksætteri og innovation på uddannelsesområdet.
Undervisningsministeriet
1999/1 LF 9 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. (Revision af den pædagogiske grunduddannelse).
Undervisningsministeriet
1999/1 BF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at hæve flygtningekvoten.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1998/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om midlertidig arbejdstilladelse til asylansøgere.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1999/1 BF 131 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en ny institutionsuafhængig uddannelses- og erhvervsvejledning.
Undervisningsministeriet
1997/2 LF 57 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om betalingskort m.v. (Udskydelse af revision).
Erhvervsministeriet
1999/1 BF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af indvandreres retskrav på familiesammenføring.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1999/1 BF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et klagenævn for etnisk diskrimination.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2000/1 BF 64 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af retskrav på familiesammenføring samt om skærpede forsørgelseskrav.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2006/1 BF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en etisk mærkningsordning.
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
1997/1 BTL 116 - Gældende
1997 BTL 116 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGIONALE KULTURFORSØG (FORLÆNGELSE AF FEM FORSØGSAFTALER) NR L 116 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 LF 184 - Gældende
Forslag til lov om ændring af musikloven. (Rytmiske spillesteder).
Kulturministeriet
1998/1 BF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en værdikommission.
Statsministeriet
2000/1 LF 117 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om offentlig sygesikring. (Midlertidig ophævelse af regler om ydelse af medicintilskud til patienter efter europæiske gennemsnitspriser og indførelse af midlertidige regler om prisfastsættelse).
Sundhedsministeriet
1999/1 LF 96 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsskoler. (Aftaler om ungdomsskolevirksomhed).
Undervisningsministeriet
KEN nr 10113 af 28/08/2009 - Gældende
Supplering af børnemøbler med møbler til voksne i en daginstitution
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 BTL 150 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7 >