Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på synonym ordbog  fandt 23 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 9268 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0688
Justitsministeriet
KEN nr 9865 af 05/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01145
Justitsministeriet
AFG nr 9277 af 20/03/2018 - Gældende
Skattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - Grønland
Skatteministeriet
KEN nr 9804 af 09/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort
Skatteministeriet
KEN nr 9234 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0059
Justitsministeriet
KEN nr 9796 af 10/09/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0306
Justitsministeriet
KEN nr 9132 af 14/02/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-439, 443 og 450
Justitsministeriet
KEN nr 9933 af 15/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00972
Justitsministeriet
KEN nr 10042 af 30/10/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0013
Justitsministeriet
VEJ nr 9186 af 11/04/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9188 af 06/02/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 571 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

(Bekendtgørelse om fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 544 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 748 af 13/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 856 af 01/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 663 af 18/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22007 af 01/01/1974 - Historisk
Undervisningsvejledning vedrørende engelsk, HF, i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april 1974 § 33
Undervisningsministeriet
RTL nr 22107 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget latin i gymnasiet
Undervisningsministeriet
RTL nr 22103 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget græsk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
RTL nr 22113 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget russisk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 6990 af 31/12/1987 - Historisk
Vejledning om valg af tekstbehandlingssystem
Uddannelses- og Forskningsministeriet