Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på tagbo  fandt 81 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LBK nr 1713 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 929 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 927 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 119 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 834 af 03/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
Justitsministeriet
2003/1 BTL 190 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love
(Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger)

Folketinget
2003/1 TBL 190 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love
(Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger)

Folketinget
2003/1 LSF 190 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love
(Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 LSV 190 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love
(Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger)

Folketinget
2003/1 ÆF2 190 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love
(Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger)

Folketinget
2003/1 LF 190 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love. (Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2002/1 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 ÆF3 182 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om ejerlejligheder, lov om leje af almene boliger, lov om afgift ved udstykning m.m. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
(Forsøg med salg af almene familieboliger)

Folketinget
2003/1 SF. L 190 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. marts 2004) - L 190
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2016/1 LSF 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2002/1 SF. L 57 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. november 2002) - L 57
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 11515 af 13/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
2002/1 BTL 57 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Folketinget
2016/1 BTL 143 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling)
Folketinget
2002/1 LSV 57 - Gældende
Forslag til Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Folketinget
2003/1 LSV 182 - Gældende
Forslag til
(Forsøg med salg af almene familieboliger)

Folketinget
2008/1 LSV 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven)
(Styring og finansiering af den almene boligsektor)

Folketinget
2008/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven)
(Styring og finansiering af den almene boligsektor)

Indenrigs- og Socialministeriet
SKR nr 9393 af 08/06/2009 - Gældende
Skrivelse om ændringer af almenboligloven m.v.
(Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2002/1 TBL 57 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Folketinget
2004/2 LSF 117 - Gældende
Forslag til
(Oplysningspligt m.v. ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse og straf for salg af andelsboliger til overpris m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2004/2 BTL 173 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Salg af private andelsboligforeningsejendomme)

Folketinget
VEJ nr 9405 af 10/05/2016 - Gældende
Vejledning om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2004/2 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om social service, lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om ejerlejligheder og lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Nyetablering af selvejende almene ungdomsboliginstitutioner m.v.)

Socialministeriet
AFG nr 9561 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Moms - Fast ejendom - Etablering af nye taglejligheder - Byggeret
Skatteministeriet
VEJ nr 71 af 22/05/2003 - Gældende
Vejledning om støttede private ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2002/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
(Aktivering af Landsbyggefondens midler)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2010/1 LSF 186 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger m.v.)

Socialministeriet
2018/1 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2003/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Økonomi- og Erhvervsministeriet
LOV nr 488 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love
(Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 53 af 30/01/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1090 af 17/12/2002 - Historisk
Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 485 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om ejerlejligheder, lov om leje af almene boliger, lov om afgift ved udstykning m.m. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
(Forsøg med salg af almene familieboliger)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 490 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven)
(Styring og finansiering af den almene boligsektor)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1218 af 07/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
(Privatudlejningsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 106 af 21/02/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 189 af 27/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 988 af 21/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 810 af 01/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 962 af 11/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 396 af 02/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 922 af 10/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2 >