Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på talt  fandt 3545 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 641 af 17/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rigsretten
Justitsministeriet
LOV nr 1706 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven)
Justitsministeriet
LOV nr 1184 af 12/12/2005 - Gældende
Lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet
LOV nr 470 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien
Skatteministeriet
LOV nr 1078 af 20/11/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel
Skatteministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
BEK nr 910 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 153 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for præstevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 151 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for bispevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 696 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen
Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 1796 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
(FVU-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 9189 af 20/03/2012 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (BJ 6-1-2012)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9734 af 27/10/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro færger og højhastighedspassagerfartøjer
Erhvervsministeriet
BEK nr 841 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke.
Kirkeministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1083 af 20/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om søvejsregler
Erhvervsministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 75 af 08/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet
BEK nr 734 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om muslinger m.m.
(Muslingebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 262 af 09/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 9941 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9153 af 26/01/2010 - Gældende
Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9716 af 16/01/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt afvigende på gerningstidspunktet - berigelseskriminalitet
Justitsministeriet
KEN nr 11080 af 12/06/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11035 af 18/02/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 239(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11060 af 30/03/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 237 (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11090 af 25/06/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt afvigende på gerningstidspunktet - nu rask - hærværk(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11031 af 24/01/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt afvigende på gerningstidspunktet - hær værk (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11045 af 09/06/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt afvigende på gerningstidspunktet - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11041 af 20/02/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - sædelighedssager - straffelovens § 219 (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11145 af 30/09/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215 - frit lejde(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11120 af 02/08/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt afvigende grundet egenskade - færdselsdrab m.v.(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11045 af 29/03/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215 - udenforstående medvirket(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11130 af 11/08/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 9836 af 20/08/2010 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 10205 af 24/06/2002 - Gældende
10-2002
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>