Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på taxikørsel  fandt 337 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LOV nr 1591 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Etablering af kommunale fællesskaber)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 533 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1538 af 19/12/2017 - Gældende
Taxilov
(Taxiloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1386 af 21/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser)

Skatteministeriet
LBK nr 727 af 07/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 397 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1051 af 12/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godskørsel
(Godskørselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1050 af 12/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om buskørsel
(Buskørselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 187 af 30/03/1999 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven, godskørselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 718 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love
(Rekonstruktion m.v.)

Justitsministeriet
BEK nr 1627 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om taxikørsel
(Taxibekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 893 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 418 af 31/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1628 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 817 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1509 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 184 af 23/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 548 af 24/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1797 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 485 af 24/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9157 af 08/03/2002 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2002
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1643 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 516 af 01/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
(Synsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1718 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 815 af 21/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
(Kørekortbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9738 af 09/03/1999 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 1999
(Detailforskrifter for køretøjer)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11290 af 13/03/2000 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR1H nr 9163 af 01/01/2018 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Taxikørsel
Justitsministeriet
AFG nr 9869 af 25/09/2018 - Gældende
Moms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel
Skatteministeriet
1996/1 LSF 141 - Gældende
1996 LSF 141 FORSLAG TIL LOV OM TAXIKØRSEL M.V.
Folketinget
BKI nr 17 af 14/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 3. marts 2000 med Sverige om international taxikørsel på vej
Udenrigsministeriet
1998/1 LSF 45 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
Transport- og Energiministeriet
2011/1 LSF 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven
(Ophævelse af betingelse om tilladelse til taxikørsel for udstedelse af tilladelse til offentlig servicetrafik og fritagelse for registreringsafgift af biler, der udfører kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik)

Transportministeriet
2011/1 LSV 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven
(Ophævelse af betingelse om tilladelse til taxikørsel for udstedelse af tilladelse til offentlig servicetrafik og fritagelse for registreringsafgift af biler, der udfører kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik)

Folketinget
2014/1 BSF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at genoprette retstilstanden for taxikørsel i offentlig servicetrafik (OST-kørsel)
Folketinget
1998/1 BTL 45 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
Folketinget
1998/1 LSV 45 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
Folketinget
2009/1 LSV 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

Folketinget
2009/1 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

Transportministeriet
2014/1 BF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at genoprette retstilstanden for taxikørsel i offentlig servicetrafik (OST-kørsel).
Transportministeriet
2010/1 LSV 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier)

Folketinget
BKI nr 27 af 25/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 17. juni 2002 med Sverige om ændring af overenskomst af 3. marts 2000 om international taxikørsel på vej
Udenrigsministeriet
2010/1 BTL 173 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier)

Folketinget
2010/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier)

Transportministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >