Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på taxikørsel  fandt 333 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LOV nr 533 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1591 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Etablering af kommunale fællesskaber)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1538 af 19/12/2017 - Gældende
Taxilov
(Taxiloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1386 af 21/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser)

Skatteministeriet
LBK nr 1051 af 12/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godskørsel
(Godskørselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1050 af 12/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om buskørsel
(Buskørselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 727 af 07/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 397 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 718 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love
(Rekonstruktion m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 187 af 30/03/1999 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven, godskørselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 893 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1627 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om taxikørsel
(Taxibekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 418 af 31/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1628 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1085 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 817 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 184 af 23/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1718 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1475 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
(Godtgørelsesbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 818 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 548 af 24/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 815 af 21/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
(Kørekortbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 485 af 24/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9738 af 09/03/1999 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 1999
(Detailforskrifter for køretøjer)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11290 af 13/03/2000 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9157 af 08/03/2002 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2002
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1309 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om affald
(Affaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 516 af 01/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
(Synsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 9869 af 25/09/2018 - Gældende
Moms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel
Skatteministeriet
CIR1H nr 9163 af 01/01/2018 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Taxikørsel
Justitsministeriet
2011/1 LF 78 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven. (Ophævelse af betingelse om tilladelse til taxikørsel for udstedelse af tilladelse til offentlig servicetrafik og fritagelse for registreringsafgift af biler, der udfører kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik).
Transportministeriet
2015/1 LF 118 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.).
Transport- og Bygningsministeriet
LOV nr 485 af 11/05/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2014/1 BF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at genoprette retstilstanden for taxikørsel i offentlig servicetrafik (OST-kørsel).
Transportministeriet
2015/1 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.)
Transport- og Bygningsministeriet
BEK nr 1651 af 08/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2015/1 LSF 72 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.)
Folketinget
2014/1 LF 192 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.).
Transportministeriet
2014/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.)
Transportministeriet
2014/1 BSF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at genoprette retstilstanden for taxikørsel i offentlig servicetrafik (OST-kørsel)
Folketinget
2011/1 LSF 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven
(Ophævelse af betingelse om tilladelse til taxikørsel for udstedelse af tilladelse til offentlig servicetrafik og fritagelse for registreringsafgift af biler, der udfører kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik)

Transportministeriet
LOV nr 633 af 14/06/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2010/1 LSV 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier)

Folketinget
LBK nr 107 af 30/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.
(Taxiloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >