Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på teknik  fandt 4747 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1231 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.
(Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 341 af 27/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1374 af 10/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet
Erhvervsministeriet
LBK nr 1204 af 14/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen
Erhvervsministeriet
LOV nr 289 af 20/05/1987 - Gældende
Lov om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og henholdsvis Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening i København (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 520 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Husdyrbrugloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1658 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om Planklagenævnet
Erhvervsministeriet
LOV nr 711 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 515 af 30/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v.
(Lukkeloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 575 af 27/10/1982 - Gældende
Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Lønstoploven) (Lønbegrænsningsloven)
Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 3000 af 11/11/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Lønstoploven) (Lønbegrænsningsloven)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 92 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1669 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 655 af 07/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
Erhvervsministeriet
LBK nr 478 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 902 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1320 af 27/11/2018 - Gældende
Lov om et nationalt naturfagscenter
Undervisningsministeriet
LOV nr 440 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om Det Etiske Råd
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 70 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd
(Velfærdsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 160 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LBK nr 1780 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut
Erhvervsministeriet
LOV nr 164 af 26/02/2014 - Gældende
Lov om internetdomæner
(Domæneloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 436 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester
(NIS-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 53 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 646 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1737 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 71 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibsmåling
(Skibsmålingsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 56 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 57 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet
LOV nr 1518 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om erhvervsfremme
Erhvervsministeriet
LBK nr 1805 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalingskonti
Erhvervsministeriet
LOV nr 1284 af 09/12/2014 - Gældende
Lov om medarbejderinvesteringsselskaber
Erhvervsministeriet
LBK nr 16 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 845 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.
(Graveloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 406 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Undervisningsministeriet
LBK nr 29 af 11/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 69 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
(Dykkerloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 206 af 15/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere
(LER-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1155 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning
Erhvervsministeriet
LBK nr 1100 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
(Frekvensloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1605 af 14/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
(Bekendtgørelse af CO2-kvoteloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 51 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 19 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
Udenrigsministeriet
LOV nr 153 af 28/02/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 526 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om formidling af fast ejendom m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 692 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Restaurationsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1039 af 11/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
(Masteloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 766 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 49 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>