Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på top 100  fandt 796 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 157 af 23/03/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1549 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 10133 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om luftfartshindringer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10173 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II(2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
VDT nr 7001 af 27/07/1984 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Nissum fjord m.v.
Udenrigsministeriet
BEK nr 17045 af 26/03/1990 - Gældende
Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine
(BL 3-22, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10171 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II(1), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 11781 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F II (2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 987 af 16/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
(Stofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 374 af 27/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 10133 af 12/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg
(BL 3-5, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9940 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler Udgave 16
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9076 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (2) Redningsmidler og -arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 247 af 26/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 10186 af 01/10/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel IV, maskineri og elektriske installationer, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1580 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om medielicens
(Licensbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 11769 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F IV, Maskineri og elektriske installationer, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 21 af 09/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
FSK nr 11050 af 01/02/1990 - Gældende
Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 382 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist
Undervisningsministeriet
BEK nr 247 af 03/06/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1553 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 473 af 07/10/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 377 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor
Undervisningsministeriet
BEK nr 9814 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (1-3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9068 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 11767 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F II (1), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 375 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 440 af 12/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener
Undervisningsministeriet
BEK nr 818 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9077 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XII Opholdsrum m.v., 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9786 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XII, Opholdsrum m.v., af 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1257 af 27/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Olietankbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9068 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 916 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1337 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1291 af 03/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9072 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E V (2) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 11643 af 12/10/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 441 af 12/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom
Undervisningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>