Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på tysk ordbog  fandt 80 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 10021 af 10/06/1994 - Gældende
Indsigelse imod gyldigheden af registreringen af varemærket CYGNUS COPIER afvist.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10082 af 20/10/1994 - Gældende
Varemærket VENT-LONG ikke fundet forveksleligt med varemærkerne VENTOLIN, VENTOLINE og VENTOLONG
Erhvervsministeriet
KEN nr 9337 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0822
Justitsministeriet
KEN nr 9619 af 18/08/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0837
Justitsministeriet
AFG nr 60154 af 01/01/1998 - Gældende
Varemærket BRICK registrerbart på trods af, at det er et personnavn.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9137 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0173
Justitsministeriet
KEN nr 10608 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00834
Justitsministeriet
KEN nr 10024 af 13/03/1995 - Gældende
Varemærket QUOTRON F/X TRADER ikke fundet forveksleligt med to varemærker, begge KONTRON
Erhvervsministeriet
KEN nr 9426 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0177
Justitsministeriet
KEN nr 9172 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00420
Justitsministeriet
2010/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Ændring af racismeparagraffen)

Folketinget
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
VEJ nr 55 af 18/07/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Erhvervsministeriet
2004/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/2 LSF 27 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
BEK nr 534 af 02/11/1981 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasie- og HF-læreruddannelsen ved Ålborg Universitetscenter
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 230 af 08/04/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet
Undervisningsministeriet
BEK nr 664 af 18/12/1975 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasie- og HF-læreruddannelsen ved Ålborg Universitetscenter
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 641 af 05/10/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 236 af 11/04/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene til højere forberedelseseksamen og af bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1083 af 10/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for almen voksenuddannelse
(Avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 314 af 30/04/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 793 af 11/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Ændring af læreplaner mv.)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 319 af 19/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 558 af 30/06/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 605 af 15/07/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 555 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 196 af 01/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 96 af 08/02/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 744 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(valgfagsbekendtgørelsen)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 802 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 544 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 655 af 03/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1277 af 18/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 296 af 07/05/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 693 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 571 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

(Bekendtgørelse om fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 737 af 14/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 850 af 20/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 89 af 12/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne mv.
(hf-bekendtgørelsen)

(HF-Bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 694 af 04/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet (gymnasiefagbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 207 af 23/03/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet(* 1) Gymnasiefagbekendtgørelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 569 af 29/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 17/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 411 af 31/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 22 af 16/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 741 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 797 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1343 af 08/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet 1|2 >