Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på utro  fandt 549 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: uro , utid , ultra ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 771 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11373 af 01/06/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. juni 2015 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Inddragelse – Vold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1991/1 BTL 211 - Gældende
1991 BTL 211 BETÆNKNING OVER BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHOLDSTILLADELSE FOR STATSLØSE PALÆSTINENSERE FRA LIBANON NR L 211 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9377 af 09/05/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-319
Justitsministeriet
1985/1 BSF 30 - Gældende
1985 BSF 30 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM VOLDSRAMTE KVINDERS DAGPENGERET
Folketinget
2009/1 BTL 43 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2010
Folketinget
1985/1 BSF 9 - Gældende
1985 BSF 9 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM VOLDSRAMTE KVINDERS DAGPENGERET
Folketinget
KEN nr 9673 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-336
Justitsministeriet
KEN nr 9659 af 26/05/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/1999
Justitsministeriet
AFG nr 9964 af 21/04/1998 - Gældende
Aktier
Skatteministeriet
KEN nr 9455 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00491
Justitsministeriet
KEN nr 9038 af 12/02/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 117/2002
Justitsministeriet
1994/1 BSF 52 - Gældende
1994 BSF 52 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÅBENHED OG OFFENTLIGHED I EU
Folketinget
KEN nr 9007 af 16/01/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i Sag 2007-6-597
Justitsministeriet
KEN nr 9487 af 30/08/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0984
Justitsministeriet
KEN nr 11037 af 12/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 128/1999
Justitsministeriet
1992/1 BSF 93 - Gældende
1992 BSF 93 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFVÆRGELSE AF TVANGSAUKTIONER
Folketinget
KEN nr 10301 af 24/04/2005 - Gældende
Nævnet kunne alene tage stilling til, om der på nuværende tidspunkt var grundlag for at iværksætte tvangsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
1989/1 BTL 101 - Gældende
1989 BTL 101 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIG SYGESIKRING (GEBYR VED UDSKIFTNING AF SYGESIKRINGSBEVIS) NR L 101 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BSF 81 - Gældende
1988 BSF 81 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFVÆRGELSE AF TVANGSAUKTIONER
Folketinget
2013/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN’s børnekonvention i dansk ret
Folketinget
KEN nr 9644 af 22/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00571
Justitsministeriet
KEN nr 9530 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1020
Justitsministeriet
1997/1 BTL 122 - Gældende
1997 BTL 122 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND OG LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK (RÅDIGHEDSVURDERING) NR L 122 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1992/1 BTL 331 - Gældende
1992 BTL 331 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIG SYGESIKRING (ÆNDRING AF MEDICINTILSKUDSREGLERNE) NR L 331 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2002/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser
Folketinget
1999/1 BSF 25 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skattefri udlejning af værelser til studerende
Folketinget
1995/1 BSF 55 - Gældende
1995 BSF 55 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORSKERSTUDERENDES STATUS
Folketinget
KEN nr 9177 af 18/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00411
Justitsministeriet
1996/1 BSF 133 - Gældende
1996 BSF 133 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM RET TIL AT OPFØRE ELLER INDRETTE EN YDERLIGERE BOLIG PÅ EN LANDBRUGSEJENDOM, NÅR DET SKER SOM LED I ET GENERATIONSSKIFTE ELLER TIL BRUG FOR EN MEDHJÆLPER
Folketinget
KEN nr 9190 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om ingen forskelsbehandlingsgrund - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 BSF 76 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en brobyggerfunktion på Veterancentret
Folketinget
1992/1 BTL 145 - Gældende
1992 BTL 145 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MIDLERTIDIG REGULERING AF BOLIGFORHOLDENE (FORHØJELSE AF BINDINGSBELØB, VEDLIGEHOLDELSESPLAN OG NEDSÆTTELSE AF RENTEN PÅ LÅN FRA GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND) NR L 145 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9161 af 30/04/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i Sag nr. 2008-6-633
Justitsministeriet
1996/1 BTL 23 - Gældende
1996 BTL 23 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EUFORISERENDE STOFFER (STRAFSKÆRPELSE VED GENTAGEN HANDEL MED HÅRDE STOFFER) NR L 23 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9032 af 22/01/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 116/2002
Justitsministeriet
KEN nr 60414 af 30/05/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/1996
Justitsministeriet
1992/1 BR 2 - Gældende
1992 BR 2 BERETNING OM STATSSTØTTE TIL SKIBSBYGNINGSINDUSTRIEN I DET TIDLIGERE DDR NR 2 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10002 af 08/04/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2000/1 BTB 161 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kasseeftersyn af udlændingelovgivningen
Folketinget
2002/1 SF. L 94 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (19. november 2002) - L 94
Folketinget
2004/2 BTB 38 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om integrationsfamilier
Folketinget
2014/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for tyveri ved samtidig forstyrrelse af driften af almindelige samfærdselsmidler m.v.
Folketinget
KEN nr 10648 af 13/10/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 114/1999
Justitsministeriet
1992/1 BTB 37 - Gældende
1992 BTB 37 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN KVOTEORDNING FOR OPNÅELSE AF DANSK STATSBORGERSKAB VED NATURALISATION NR B 37 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1992/1 BTL 251 - Gældende
1992 BTL 251 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEMYNDIGELSE TIL OPTAGELSE AF STATSLÅN I UDLANDET NR L 251 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1990/1 BTL 2 - Gældende
1990 BTL 2 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEMYNDIGELSE TIL OPTAGELSE AF INDENLANDSKE STATSLÅN NR L 2 1990-91, 1. SAMLING
Folketinget
2015/1 BSF 142 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at give andelsboligforeninger mulighed for at omdanne andelsboliger til ejerboliger
Folketinget
2002/1 BSF 153 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en redegørelse til Folketinget om resultaterne af Det Europæiske Handicapår
Folketinget
1992/1 BTB 98 - Gældende
1992 BTB 98 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM VISUMTVANG FOR INDREJSENDE FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN NR B 98 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>