Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på utro  fandt 81 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LBK nr 54 af 23/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 120 af 08/09/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Præstevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 119 af 08/09/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Bispevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 841 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke.
Kirkeministeriet
VEJ nr 9398 af 04/06/2014 - Historisk
Vejledning om separation og skilsmisse
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9315 af 27/06/2013 - Historisk
Vejledning om separation og skilsmisse
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10278 af 11/12/2017 - Gældende
Vejledning om separation og skilsmisse
(Skilsmissevejledningen)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10074 af 06/12/2006 - Historisk
Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om separation og skilsmisse
Børne- og Socialministeriet
1987/1 LSF 222 - Gældende
1987 LSF 222 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF ÆGTESKABSLOVEN (SEPARATIONS- OG SKILSMISSEBETINGELSER)
Folketinget
VEJ nr 11351 af 30/12/2015 - Historisk
Vejledning om separation og skilsmisse
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9922 af 13/11/2014 - Historisk
Vejledning om separation og skilsmisse
Børne- og Socialministeriet
1988/1 LSF 36 - Gældende
1988 LSF 36 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF ÆGTESKABSLOVEN M.V. (SEPARATIONS- OG SKILSMISSEBETINGELSER M.V.)
Folketinget
VEJ nr 48 af 13/06/2012 - Historisk
Vejledning om statsforvaltningernes behandling af sager om separation og skilsmisse
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 11373 af 01/06/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. juni 2015 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Inddragelse – Vold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9064 af 15/01/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0157
Justitsministeriet
KEN nr 9756 af 22/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-240
Justitsministeriet
LOV nr 209 af 05/04/1989 - Historisk
Lov om ændring af ægteskabsloven m.v. (Separations- og skilsmissebetingelser m.v.)
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9677 af 01/11/2004 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
2013/1 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven
(Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
KEN nr 11067 af 14/05/1987 - Gældende
Spørgsmål om afkald på retten til skilsmisse efter ægteskabslovens § 33.
Børne- og Socialministeriet
DSK nr 11032 af 26/04/1989 - Historisk
Datasammenskrivning af ægteskabsloven
Børne- og Socialministeriet
DSK nr 11520 af 04/09/1990 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 216 af 27/03/1990 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
Børne- og Socialministeriet
DSK nr 11102 af 07/10/1992 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 148 af 08/03/1991 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 147 af 09/03/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af_lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven Æ1)

Børne- og Socialministeriet
2018/1 LSF 91 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1818 af 23/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven Æ1)

Børne- og Socialministeriet
2016/1 BF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om stop for straksskilsmisser.
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9745 af 30/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etmisk oprindelse - hudfarve - race - sundhed - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om stop for straksskilsmisser
Folketinget
LBK nr 1052 af 12/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven Æ1)

Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9481 af 19/06/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0076
Justitsministeriet
LBK nr 1096 af 07/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven Æ1)

Børne- og Socialministeriet
2013/1 SF.L L 146 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (26. februar 2014) - L 146
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
VEJ nr 10283 af 07/12/2017 - Gældende
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Retssikkerhedsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9564 af 09/06/2017 - Historisk
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Retssikkerhedsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
2016/1 LSF 178 - Gældende
Forslag til Lov om ægtefællers økonomiske forhold
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 11663 af 16/12/1985 - Historisk
Skrivelse om de nye regler i myndighedsloven om bl.a. fælles forældremyndighed og børne- og familiesagkyndig rådgivning
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9869 af 16/12/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-770
Justitsministeriet
VEJ nr 10089 af 02/05/2005 - Historisk
Vejledning til statsamterne om behandling af separations- og skilsmissesager
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 175 af 04/05/1923 - Historisk
Skrivelse om skilsmisse, hvor begge ægtefæller har begået ægteskabsbrud.
Børne- og Socialministeriet
2016/1 BTL 30 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Dekorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre)
Folketinget
FOU nr 1996.169 - Gældende
Partsaktindsigt i ansøgning om separation
Folketinget
KEN nr 9676 af 29/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-329/330
Justitsministeriet
KEN nr 10049 af 07/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. november 2001 vedrørende negativt momstilsvar
Skatteministeriet
2004/1 BSF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en vejledende folkeafstemning om den danske regerings stilling til Tyrkiets ønske om medlemskab af Den Europæiske Union
Folketinget
KEN nr 9795 af 27/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9383 af 08/05/2015 - Gældende
2015-24. Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet
Folketinget
FOU nr 2015.24 - Gældende
2015-24. Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet
Folketinget 1|2 >