Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på vaccine  fandt 941 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 903 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 48 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyrlæger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 225 af 13/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af værnepligtsloven
(Værnepligtsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 790 af 10/09/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 801 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
(Apotekerloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 61 af 29/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til vacciner
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 574 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 107 af 23/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 746 af 29/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper
(Hepatitisbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 23 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 123 af 15/03/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af strudse og rugeæg deraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1231 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 259 af 21/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 933 af 17/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 330 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om rabies
(Rabiesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 27 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 43 af 18/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 185 af 20/03/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1247 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 986 af 13/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 133 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1615 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1141 af 24/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om miltbrand (Anthrax)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 13/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af laboratorier til håndtering af mund- og klovesygevirus
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 193 af 14/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 823 af 19/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 988 af 25/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1102 af 20/09/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 26 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om omsætning af hovdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 296 af 16/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af Newcastle disease
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1390 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af leveringssvigt for lægemidler
(Leveringssvigtbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 904 af 05/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 132 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1417 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om kvægtuberkulose hos dyr, der er modtagelige for smitte med Mycobacterium Bovis
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1218 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrlægers indførsel af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1429 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9330 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel IX A Undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin, 1. juli 2002
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 536 af 28/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1040 af 10/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 19 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1693 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1227 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 688 af 28/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom svinelammelse (Teschener syge)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1165 af 16/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø(* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 522 af 06/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza
Miljø- og Fødevareministeriet
AND nr 124 af 12/03/1993 - Gældende
Anordning om visse forholdsregler mod Irak
Udenrigsministeriet
BEK nr 1043 af 14/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om embryotransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel og udførsel af embryoner og oocytter fra tamkvæg(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>