Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på vagtlæge  fandt 576 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 995 af 14/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 945 af 27/07/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 662 af 27/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 995 af 04/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om civil værnepligt
Forsvarsministeriet
BEK nr 988 af 06/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om detentionsanbringelse
Justitsministeriet
BEK nr 193 af 14/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9723 af 02/02/2006 - Gældende
Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner
Justitsministeriet
BEK nr 530 af 24/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 43 af 18/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1297 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 18773 af 17/11/1987 - Gældende
Medhjælpende ægtefælle, vagtlæge. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 15055 af 14/12/1995 - Gældende
Vagtlæger
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15057 af 14/12/1995 - Gældende
Vagtlæger
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15117 af 21/06/1994 - Gældende
Vagtlæger.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15119 af 21/06/1994 - Gældende
Vagtlæger.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15056 af 14/12/1995 - Gældende
Vagtlæger
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15054 af 14/12/1995 - Gældende
Vagtlæger
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9787 af 01/01/1998 - Gældende
Vagtlæger
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15919 af 01/07/1990 - Gældende
Vagtlægens undersøgelsesmuligheder
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15118 af 21/06/1994 - Gældende
Vagtlæger.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11280 af 31/12/1999 - Gældende
Telefonkonsultation hos vagtlæge
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10545 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges mangelfulde journalføring
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10774 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over at vagtlæger overså hjertesygdom
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15031 af 11/06/1997 - Gældende
Vagtlæges undersøgelse af sygt barn
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15016 af 01/10/1989 - Gældende
Vagtlæge contra indlæggelse (* 1)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10448 af 02/07/2008 - Gældende
Klage over vagtlæger manglende diagnosticering af meningitis
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10501 af 20/06/2006 - Gældende
Klage over manglende behandling af vagtlæge
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10446 af 02/07/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges manglende diagnosticering af meningitis
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10598 af 21/12/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges manglende indlæggelse af hjertepatient
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10127 af 20/04/2005 - Gældende
Indskærpelse på grund af vagtlæges manglende journalføring
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10648 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over behandlingen ved henvendelse til vagtlægen
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10252 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over vagtlæge i forbindelse med smerter i halsen
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10565 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over vagtlægers utilstrækkelige undersøgelser af mavesmerter
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10271 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over vagtlæges behandling af udslået tand
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10629 af 20/05/2007 - Gældende
Klager over at vagtlæger ikke foretog en korrekt behandling (strubelågsbetændelse)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10471 af 20/09/2006 - Gældende
Klage over at vagtlæge overså afklemning af testikel
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10711 af 20/03/2007 - Gældende
Klage over vagtlæges manglende diagnosticering af hjertesygdom
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12664 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse af vagtlæge i forbindelse med mavesmerter
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10780 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over vagtlæges undersøgelse og behandling i forbindelse med mavesmerter
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10426 af 20/05/2003 - Gældende
Klage over vagtlæges mangelfulde undersøgelse af patient med brystsmerter
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10467 af 20/09/2006 - Gældende
Klage over, at vagtlæge overså drejet testikel
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12369 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over vagtlæges behandling af mavesmerter hos en patient med sukkersyge
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10483 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over at vagtlægen ikke fik mistanke om blodprop eller hjerneblødning
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10250 af 20/04/2002 - Gældende
Klager over, at vagtlæge gav indsprøjtning med Petidin til patient mod hoste
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10595 af 20/03/2003 - Gældende
Klage over vagtlæges behandling af mavesmerter ved en telefonkonsultation
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12658 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over vagtlægers manglende indlæggelse af gravid kvinde med mavesmerter
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10137 af 20/05/2005 - Gældende
Klage over at vagtlæge overså symptomer på hjerneblødning hos en patient med misbrugsproblemer
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9977 af 20/05/2004 - Gældende
Klage over vagtlæge i forbindelse med behandling efter kattebid
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12444 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over vagtlæges behandling af patient med svær insulinkrævende sukkersyge
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10444 af 02/07/2008 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse ved telefonisk kontakt til vagtlæge
Sundheds- og Ældreministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>