Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på valdemar den store  fandt 59 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 175 af 04/06/1915 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Aalbæk over Tversted til Hjørring med Sidebane til Hirtshals.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9697 af 06/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-147
Justitsministeriet
2003/1 BSF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om promille- og produktionsafgiftsfondene
Folketinget
KEN nr 17285 af 09/05/1994 - Gældende
Analog anvendelse af planlægningslovens § 48 på kommuneplan
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2009/1 BSF 161 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter
Folketinget
CIS nr 220 af 03/11/1966 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om landets inddeling i landvæsensnævnsområder med oplysning om formændenes adresser. (Til samtlige ministerier, amter og kommunalbestyrelser).
Justitsministeriet
KEN nr 9488 af 30/08/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0986
Justitsministeriet
KEN nr 9808 af 08/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab – fri etableringsret – bindende svar (SKM2009.542.SR)
Skatteministeriet
2000/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede bestemmelser i Kong Christian den Femtes Danske Lovs 1. bog om retten og rettens personer
Folketinget
AFG nr 10348 af 19/12/2017 - Gældende
Kildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav
Skatteministeriet
VEJ nr 46 af 18/04/2001 - Gældende
Vejledning om matrikulære arbejder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2007/2 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
FOU nr 2019.17 - Gældende
2019-17. IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år
Folketinget
2007/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
AFG nr 9851 af 25/06/2019 - Gældende
Ligningslovens § 4 - deltagelse i interessentskab - lønmodtager
Skatteministeriet
2018/1 LSF 232 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
2019/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 128 af 22/03/1948 - Historisk
Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1522 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 795 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 13235 af 15/03/1990 - Historisk
Uddannelseskrav - 30-50 ha-intervallet
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 9311 af 10/05/2006 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2005 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9187 af 15/04/2003 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2002 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9140 af 23/02/1999 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1998 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 19065 af 18/02/1997 - Historisk
CIRKULÆRE OM LIGNINGSLOVENS § 7, litra z. (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9180 af 15/04/2004 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2003 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9399 af 10/05/2007 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2006 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11084 af 08/02/2000 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1999 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9092 af 20/03/2002 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2001 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 19022 af 12/02/1996 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7 z (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 60018 af 23/02/1998 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7, litra z
(Fondsoversigt)

Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9231 af 30/05/2008 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2007 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 63 af 02/07/2010 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2009 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIS nr 9700 af 29/05/2009 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2008 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9227 af 25/04/2005 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11797 af 15/02/2001 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2000 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9108 af 12/04/2011 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2010 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 37 af 16/04/2012 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2011 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9185 af 23/04/2013 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2012 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR nr 18098 af 14/03/1980 - Historisk
Foreninger og institutioner der er godkendt iht. ligningslovens § 8 A
Skatteministeriet
CIR nr 18021 af 07/02/1979 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære vedr. Foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A (*1)
Skatteministeriet
CIR nr 23 af 04/02/1976 - Historisk
Cirkulære om de i henhold til ligningslovens § 8A godkendte foreninger og institutioner.
Skatteministeriet
CIR nr 83 af 11/06/1992 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 39 af 11/03/1981 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A
Skatteministeriet
CIR nr 52 af 14/03/1980 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A
Skatteministeriet
CIR nr 55 af 31/03/1982 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A
Skatteministeriet 1|2 >