Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på vejret i sverige  fandt 306 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11010 af 07/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (detailforskrifter for køretøjer 1989) (* 4)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11150 af 09/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11040 af 12/03/1992 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11115 af 14/03/1991 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 1991 (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11010 af 12/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1987 (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11620 af 28/01/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (Detailforskrifter for køretøjer 1986) (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11050 af 04/03/1988 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR (Detailforskrifter for køretøjer 1988)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17067 af 03/03/1993 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1993
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1150 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 11100 af 05/03/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1985')
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17300 af 22/03/1994 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1994
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17132 af 20/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1997
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17135 af 12/03/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1998
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17300 af 10/03/1995 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1995
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11290 af 13/03/2000 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9738 af 09/03/1999 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 1999
(Detailforskrifter for køretøjer)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1595 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter 2017)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1050 af 17/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9268 af 03/03/2003 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2003
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9316 af 03/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 247 af 16/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 351 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 258 af 10/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 289 af 19/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2013)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 3840 af 08/12/1993 - Gældende
Ikke overførsel af overskydende timer ved arbejde i udlandet. Individuel aftale om arbejdstid.
Beskæftigelsesministeriet
2001/1 BSF 57 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om 7 års tjenestepligt for læger
Folketinget
2001/2 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om 7 års tjenestepligt for læger
Folketinget
2007/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anlæg af andet jernbanespor fra Aalborg til Frederikshavn og Hirtshals samt udbygning af kombifaciliteterne på havnene i Frederikshavn, Hirtshals og Aalborg
Folketinget
2007/2 BSF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anlæg af andet jernbanespor fra Aalborg til Frederikshavn og Hirtshals samt udbygning af kombifaciliteterne på havnene i Frederikshavn, Hirtshals og Aalborg
Folketinget
2010/1 BSF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om omstrukturering af ordningen om rejsetidskompensation gældende for jernbanerejser
Folketinget
1988/1 BSF 9 - Gældende
1988 BSF 9 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING AF FORBRUGET AF CHLORFLUORCARBONER (CFC)
Folketinget
BKI nr 99 af 05/10/1982 - Gældende
Bekendtgørelse af europæisk konvention af 10. maj 1979 om beskyttelse af dyr til slagtning
Udenrigsministeriet
BKI nr 8 af 28/01/1953 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den internationale arbejdskonference under dens 32. møde i Geneve den 18. juni 1949 vedtagne konvention angående skibsmandskabets opholdsrum om bord (revideret 1949). (* 1)
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 71 - Gældende
1995 BSF 71 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORSØG MED ETABLERING AF ET FLUGTSIKKERT FÆNGSEL
Folketinget
2019/1 BSF 15 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning i Brasilien
Folketinget
BKI nr 42 af 10/08/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af en international overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, undertegnet i Paris den 25. februar 1954. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9741 af 27/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse og race - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 35 af 03/04/1974 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 15. februar 1972 til forhindring af havforurening ved dumpning fra skibe og luftfartøjer. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 9 - Gældende
1995 BSF 9 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD ANTIPERSONELMINER
Folketinget
1999/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at holde fast i kronen
Folketinget
1995/1 BTB 60 - Gældende
1995 BTB 60 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK DELTAGELSE I EN IMPLEMENTERINGSSTYRKE FOR FREDSAFTALEN FOR BOSNIEN-HERCEGOVINA NR B 60 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2007/2 BSF 24 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anlæg af de manglende dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens og mellem Tinglev og Padborg samt opgradering af sidebanen Tinglev-Tønder
Folketinget
BKI nr 7 af 02/03/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om den internationale færdselskonvention af 19. september 1949.
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >