Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdens største by  fandt 214 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2004/1 BSF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet og fokuseret indsats til bekæmpelse af hiv/aids blandt verdens fattigste
Folketinget
2004/2 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet og fokuseret indsats for bekæmpelse af hiv/aids blandt verdens fattigste
Folketinget
2010/1 SF.L L 128 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. februar 2011) - L 128
Miljøministeriet
2019/1 BSF 15 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning i Brasilien
Folketinget
KEN nr 9319 af 13/03/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - øvrige - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunerne som planmyndighed inden for byzonen
Folketinget
2017/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en omlægningspulje til at fremme driften af økologisk og plantebaseret kost i de offentlige køkkener
Folketinget
KEN nr 9064 af 22/02/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0939
Justitsministeriet
KEN nr 9132 af 14/02/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-439, 443 og 450
Justitsministeriet
2000/1 BSF 93 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunerne som planmyndighed inden for byzonen
Folketinget
2001/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunerne som planmyndighed inden for byzonen
Folketinget
1992/1 BSF 102 - Gældende
1992 BSF 102 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR ETABLERING AF BARAKBYER TIL FLYGTNINGE I DANSKE KOMMUNER OG OMPRIORITERING AF DANSKE MIDLER TIL INDSATS I NÆROMRÅDERNE
Folketinget
2016/1 BSF 98 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fremme af brugen af elfærger
Folketinget
1991/1 BSF 24 - Gældende
1991 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ERHVERVSZONER
Folketinget
2004/2 BSF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at modarbejde, at EU's våbenembargo mod Kina ophæves
Folketinget
CIR nr 31 af 25/02/1991 - Gældende
Cirkulære om naturgaslager ved Stenlille (Til Vestsjællands Amtskommune og Stenlille Kommune)
Erhvervsministeriet
1986/1 BTL 4 - Gældende
1986 BTL 4 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN NR L 4 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 99
Folketinget
KEN nr 9043 af 02/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/5
Justitsministeriet
2005/1 BSF 130 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til gennemgang af de grønne afgifter
Folketinget
1991/1 BSF 18 - Gældende
1991 BSF 18 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STØRRE HANDLEFRIHED FOR DSB
Folketinget
2008/1 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af nærbaner i Trekantområdet
Folketinget
BKI nr 12 af 20/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af ændring af 8. juli 2005 til konventionen af 3. marts 1980 om fysisk beskyttelse af nukleart materiale
Udenrigsministeriet
2010/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning
(Revision af detailhandelsbestemmelser, lokal fleksibilitet i kystnærhedszonen og landzone for kommuner i yderområder og ikke-brofaste øer m.v.)

Miljøministeriet
1988/1 LSF 247 - Gældende
1988 LSF 247 FORSLAG TIL LOV OM OFFENTLIGE BESPARELSER PÅ UDLÆNDINGE
Folketinget
2007/2 BSF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et moratorium for biobrændstof
Folketinget
VEJ nr 9901 af 01/03/2002 - Gældende
Strategi for lokal Agenda 21
en vejledning

Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 20 af 15/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap
Udenrigsministeriet
KEN nr 10290 af 19/12/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-585
Justitsministeriet
KEN nr 9879 af 23/10/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0096
Justitsministeriet
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
AFG nr 9843 af 27/08/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen
Skatteministeriet
2007/2 BSF 48 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og opgradering af den østjyske længdebane fra Lillebælt til Aalborg
Folketinget
2011/1 BTL 33 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)

Folketinget
BKI nr 41 af 22/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 17. oktober 2003 om beskyttelse af den immaterielle kulturarv
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 80 - Gældende
1996 BSF 80 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM REGULERING AF SKARVBESTANDEN
Folketinget
1996/1 BSF 118 - Gældende
1996 BSF 118 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDLÆGGELSE AF SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Folketinget
2013/1 BSF 123 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL
Udenrigsministeriet
KEN nr 12489 af 21/11/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 43/2001
Justitsministeriet 1|2|3|4|5 >