Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdens største hund  fandt 48 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2004/2 BSF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte
Folketinget
2002/1 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte
Folketinget
KEN nr 9651 af 05/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for drift af hundekennel
Skatteministeriet
KEN nr 9181 af 19/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 12-70-00391
Justitsministeriet
KEN nr 9965 af 20/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0159
Justitsministeriet
2019/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
2003/1 BTB 213 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak.
Folketinget
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSF 81 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse (Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone)
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
1990/2 LSF 105 - Gældende
1990 LSF 105 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM NATURFREDNING
Folketinget
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
KEN nr 9777 af 04/09/2018 - Gældende
Endelig afgørelse om Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0077
Justitsministeriet
1991/1 LSF 70 - Gældende
1991 LSF 70 FORSLAG TIL LOV OM NATURBESKYTTELSE
Folketinget
1990/2 LSF 75 - Gældende
1990 LSF 75 FORSLAG TIL LOV OM NATURBESKYTTELSE
Folketinget
1989/1 LSF 165 - Gældende
1989 LSF 165 FORSLAG TIL LOV OM NATURBESKYTTELSE
Folketinget
1990/1 LSF 22 - Gældende
1990 LSF 22 FORSLAG TIL LOV OM NATURBESKYTTELSE
Folketinget
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
ISP nr 2001.697 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet
2000/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
1999/1 LSF 292 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
2012/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Miljøministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20106 af 01/01/2003 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2003 A FOREBYGGENDE RESTANCE
Skatteministeriet
2016/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af Fødevare- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20109 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20082 af 01/01/2007 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2006 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
BEK nr 24 af 27/02/1892 - Historisk
Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Retskrivningen (* 2)
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 17/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 569 af 29/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9607 af 31/01/2011 - Historisk
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2011
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 14011 af 01/12/1995 - Historisk
Rotter
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9795 af 01/07/2005 - Historisk
VEJLEDNING OM ROTTER FRA MILJØSTYRELSEN NR. 1, 2005
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 21100 af 01/10/1989 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten Bind 1 Generelle instruktioner 1989
Udenrigsministeriet
CIR nr 12047 af 01/02/2001 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten BIND 1
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9025 af 17/01/2013 - Historisk
Vejledning om fødevarehygiejne
Hygiejnevejledningen

(Hygiejnevejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 21001 af 01/07/1997 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten Bind 1
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9440 af 25/07/2008 - Historisk
Vejledning om fødevarehygiejne
Miljø- og Fødevareministeriet
RGM nr 18203 af 31/12/1989 - Historisk
Momsreglement. Afgiftspligten
Skatteministeriet
VEJ nr 9355 af 01/06/2007 - Historisk
Vejledning om fødevarehygiejne
(Hygiejnevejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 12049 af 01/02/2001 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten BIND 3
Udenrigsministeriet
INS nr 21003 af 01/07/1997 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten, Bind 3
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9738 af 03/12/2010 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9698 af 30/06/2016 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9167 af 02/03/2009 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet