Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdens største land  fandt 932 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 358 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af museumsloven
Kulturministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
BEK nr 402 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 450 af 29/08/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2004/1 BSF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet og fokuseret indsats til bekæmpelse af hiv/aids blandt verdens fattigste
Folketinget
2005/1 BSF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats til bekæmpelse af hiv/aids blandt verdens fattigste
Folketinget
2004/2 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet og fokuseret indsats for bekæmpelse af hiv/aids blandt verdens fattigste
Folketinget
2004/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet og fokuseret indsats for vaccinationsprogrammer for børn blandt verdens fattigste
Folketinget
2004/1 BF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet og fokuseret indsats til bekæmpelse af hiv/aids blandt verdens fattigste.
Udenrigsministeriet
2003/1 BSF 100 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen aktivt skal arbejde for et stop for EU-støtte til bomulds- og tobaksdyrkning
Folketinget
2010/1 SF.L L 128 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. februar 2011) - L 128
Miljøministeriet
2003/1 BSF 185 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en fornyet og forstærket indsats imod tuberkuloseepidemien
Folketinget
2018/1 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i Nordsøen over en periode på 10 år
Folketinget
2001/2 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbygning af virksomheden på Statens Serum Institut
Folketinget
2018/1 BTB 85 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i Nordsøen over en periode på 10 år
Folketinget
2008/1 BSF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre virksomheder og arbejdere mod uretfærdig konkurrence
Folketinget
2005/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission for at sikre større udsyn og større viden om den globale fremtid
Folketinget
2003/1 BSF 109 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en udviklingskommission
Folketinget
2018/1 BTB 58 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at indføre afgift på kød fra drøvtyggere
Folketinget
1988/1 BSF 23 - Gældende
1988 BSF 23 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFØLGNING AF DANIDAS HANDLINGSPLAN
Folketinget
2008/1 BF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre virksomheder og arbejdere mod uretfærdig konkurrence.
Udenrigsministeriet
2018/1 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre afgift på kød fra drøvtyggere
Folketinget
KEN nr 9031 af 20/01/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00726
Justitsministeriet
BKI nr 13 af 23/02/1967 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringer i konventionen af 6. marts 1948 angående Den mellemstatslige rådgivende Søfartsorganisation.
Udenrigsministeriet
2019/1 BSF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at mindske udledningen af plastik til verdenshavene
Folketinget
2007/2 BSF 88 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis adgang til Cochrane-biblioteket
Folketinget
1999/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genåbning af EU's Dagsorden 2000
Folketinget
2005/1 BSF 134 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om regler for lobbyister i EU
Folketinget
2012/1 LSF 201 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Bortfald af krav om, at der lægges vægt på kvoteflygtninges integrationspotentiale)

Folketinget
1985/1 BTB 116 - Gældende
1985 BTB 116 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF RØGFRI MILJØER NR B 116 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
2018/1 BSF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at ændre de danske udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely
Folketinget
AFG nr 10016 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>