Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskort  fandt 18 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: verdenskr ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 10315 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 134-10 om hjælpemiddel - kuvertlampe - elektronisk lup
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket internationalisering af universitetsområdet
Folketinget
KEN nr 11936 af 25/04/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 11/2001
Justitsministeriet
2003/1 BSF 113 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats for produktion og eksport af dansk musik
Folketinget
2011/1 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.
(Dispensationsmulighed ved ganske særlige lejligheder)

Erhvervs- og Vækstministeriet
1997/1 BSF 81 - Gældende
1997 BSF 81 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN NATIONAL KVALITETSSTRATEGI
Folketinget
UDT nr 9565 af 03/04/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en udvalgsformands habilitet ved udvalgets behandling af sager, hvori en støttekomite, der havde som formål at arbejde for opførelse af en svømmehal i kommunen, og hvor udvalgets ægtefælle var formand, havde en interesse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2004.802 - Gældende
Inspektion af Den nye Ungeinstitution Grenen
Folketinget
1992/1 BTL 176 - Gældende
1992 BTL 176 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER II. FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF EDINBURGH-AFGØRELSEN OG MAASTRICHT-TRAKTATEN III. FORSLAG TIL LOV OM AFHOLDELSE AF FOLKEAFSTEMNING OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF EDINBURGH-AFGØRELSEN OG MAASTRICHT-TRAKTATEN NR L 176 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
ISP nr 2011.0412 - Gældende
Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007
Folketinget
ISP nr 1996.363 - Gældende
Inspektion af Anstalten ved Herstedvester
Folketinget
2007/2 LSF 25 - Gældende
Forslag til Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 804 af 15/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål )

(Fælles Mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 856 af 01/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 663 af 18/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 571 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

(Bekendtgørelse om fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 748 af 13/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9609 af 29/09/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 1107 af 17. november 2004 om Kontoruddannelse med specialer
Undervisningsministeriet