Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
KEN nr 9049 af 21/01/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-132
Justitsministeriet
2009/1 SF.L L 73 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (18. november 2009) - L 73
Beskæftigelsesministeriet
1986/1 BTL 69 - Gældende
1986 BTL 69 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERSTATNING TIL BESÆTTELSESTIDENS OFRE NR L 69 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20121 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
STV nr 20065 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT A - INDLEDNING
Skatteministeriet
KEN nr 9232 af 05/05/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0829
Justitsministeriet
2000/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bevilling til bevarelse af Hvidsten Kro
Folketinget
KEN nr 9009 af 04/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-81
Justitsministeriet
KEN nr 9100 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00394
Justitsministeriet
BKI nr 54 af 01/12/1949 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 12. maj 1949 i Warszawa undertegnet protokol angående danske interesser og ejendom i Polen
Udenrigsministeriet
2014/1 BRB 21 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat
Folketinget
2018/1 LF 92 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver. (Ekstraordinære hædersgaver).
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9236 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0048
Justitsministeriet
1990/2 BTL 28 - Gældende
1990 BTL 28 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG OPGØRELSE AF VARELAGRE M.V. (VARELAGERNEDSKRIVNINGER OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER) NR L 28 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9468 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00127
Justitsministeriet
1990/1 LSF 28 - Gældende
1990 LSF 28 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG OPGØRELSE AF VARELAGRE M.V. (VARELAGERNEDSKRIVNINGER OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER)
Folketinget
STV nr 20015 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20102 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
BKI nr 86 af 17/09/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konventionen af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling
Udenrigsministeriet
1997/1 BSF 51 - Gældende
1997 BSF 51 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD BRUG AF ATOMVÅBEN
Folketinget
2015/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om folkeafstemning vedrørende dansk deltagelse i EU-samarbejdet om asyl og indvandring
Folketinget
STV nr 20018 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
2000/1 ÆF2 129 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere samt forskellige andre love
Folketinget
1999/1 BTL 245 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Folketinget
1994/1 LSF 164 - Gældende
1994 LSF 164 FORSLAG TIL LOV OM FORHØJELSE AF HÆDERSGAVER
Folketinget
KEN nr 9580 af 23/08/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-163
Justitsministeriet
1995/1 LSF 87 - Gældende
1995 LSF 87 FORSLAG TIL LOV OM FORHØJELSE AF HÆDERSGAVER
Folketinget
KEN nr 9003 af 20/11/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0006
Justitsministeriet
1989/1 LSF 59 - Gældende
1989 LSF 59 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG OPGØRELSE AF VARELAGRE M.V. (VARELAGERNEDSKRIVNINGER OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER)
Folketinget
2015/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark ikke deltager i tilfangetagelsen af Edward Snowden
Folketinget
2014/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje
Folketinget
KEN nr 10167 af 10/03/1992 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 10/1992
Justitsministeriet
2000/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenåen
Miljøministeriet
1989/1 LSF 142 - Gældende
1989 LSF 142 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (OPSPARINGSFREMME)
Folketinget
1990/2 BR 3 - Gældende
1990 BR 3 BERETNING ANGÅENDE HVALFANGST NR 3 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
2015/1 BTB 98 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen
Folketinget
KEN nr 9740 af 16/09/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0838
Justitsministeriet
KEN nr 9026 af 22/01/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 108/2002
Justitsministeriet
2002/1 BSF 73 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om huslejereguleringsstop i udlejningsbyggeri
Folketinget
KEN nr 9137 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0173
Justitsministeriet
1986/1 BSF 99 - Gældende
1986 BSF 99 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM PRODUKTION OG EKSPORT AF KRIGSMATERIEL
Folketinget
VEJ nr 9 af 18/02/2008 - Gældende
Vejledning om flytning af lig og urner
(Til biskopper og kirkegårdsbestyrelser)

Kirkeministeriet
BKI nr 89 af 28/08/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til den internationale konvention af 28. juli 1951 og til den dertil hørende protokol af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9250 af 18/06/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00226
Justitsministeriet
KEN nr 9253 af 18/06/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00240
Justitsministeriet
KEN nr 10105 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sagerne nr. 2018-80-0123
Justitsministeriet
2015/1 BSF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje
Folketinget
CIR nr 141 af 18/06/1968 - Gældende
Cirkulære om fredning m.v. af frihedskæmperes grave. (Til stiftsøvrighederne, Københavns magistrat samt overtilsynene for Vor Frelsers, Holmens og Garnisons kirker i København)
Kirkeministeriet
KEN nr 10106 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0125
Justitsministeriet
KOM nr 19215 af 31/05/1997 - Gældende
Enlige forsørgere fra udlandet II Af fuldmægtig Hans-Jørgen Dam (* 1)
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >