Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
2016/1 BSF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for lokale valutaer
Folketinget
2005/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission for at sikre større udsyn og større viden om den globale fremtid
Folketinget
KEN nr 9613 af 29/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01163
Justitsministeriet
KEN nr 10039 af 09/01/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - uddannelse - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11180 af 12/04/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 25/2000
Justitsministeriet
2016/1 BTB 17 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat modtagelse af kvoteflygtninge
Folketinget
2002/1 BTL 168 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
Folketinget
1989/1 BSF 36 - Gældende
1989 BSF 36 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN UDDANNELSESINDSATS I FORHOLD TIL ØSTLANDENE
Folketinget
1997/2 BTL 1 - Gældende
1997 BTL 1 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (DANMARKS RATIFIKATION AF AMSTERDAMTRAKTATEN OM ÆNDRING AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TRAKTATERNE OM OPRETTELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG VISSE TILKNYTTEDE AKTER) NR L 1 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
STV nr 20054 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT A - INDLEDNING
Skatteministeriet
CIR nr 9210 af 17/04/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

Kirkeministeriet
2004/1 LSF 109 - Gældende
Forslag til Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
2004/1 BSF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre fremgang for viben og andre fuglearter i hele Danmark
Folketinget
2006/1 BSF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af strategi for afvikling af EU's landbrugsstøtte
Folketinget
KEN nr 12538 af 16/01/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 126/2001
Justitsministeriet
2009/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
1988/1 BSF 59 - Gældende
1988 BSF 59 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPHÆVELSE AF LOV OM »DANSKE SØFARENDES MINDEFOND AF 1945«
Folketinget
2000/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af ændring af Den Internationale Arbejdsorganisations statut
Arbejdsministeriet
1988/1 BSF 55 - Gældende
1988 BSF 55 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF ARBEJDSMILJØET FOR SØFOLK, FISKERE, FORHYREDE PÅ OLIEBOREPLATFORME SAMT ANSATTE PÅ FÆRGER OG RUTEBÅDE
Folketinget
1994/1 BTB 69 - Gældende
1994 BTB 69 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR LASERLYSSHOWET »LINIEN-LYSET« DEN 4. MAJ 1995 NR B 69 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1985/1 BTB 18 - Gældende
1985 BTB 18 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 1 VEDRØRENDE DISPOSITIONER MED HENSYN TIL STATENS AKTIER I KRYOLITSELSKABET ØRESUND A/S TILBAGE FRA FINANSUDVALGET NR B 18 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
2007/2 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om aktionsplan for at styrke respekten for den humanitære folkeret og de grundlæggende menneskerettigheder
Folketinget
1986/1 LSF 69 - Gældende
1986 LSF 69 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERSTATNING TIL BESÆTTELSESTIDENS OFRE
Folketinget
1990/1 BR 11 - Gældende
1990 BR 11 TILFØJELSE TIL SUPPLERENDE BERETNING ANGÅENDE HVALFANGST NR 11 1990-91, 1. SAMLING
Folketinget
2018/1 BSF 147 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af syrienskrigeres danske statsborgerskab
Folketinget
2016/1 BSF 18 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om den europæiske menneskerettighedskonvention
Folketinget
1989/1 BSF 12 - Gældende
1989 BSF 12 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPBEVARING AF HJEMMEVÆRNSPERSONELLETS VÅBEN OG AMMUNITION I DEPOTER I FREDSTID
Folketinget
2008/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udveksling af civilt krigsbytte mellem Sverige og Danmark
Folketinget
2000/1 BTL 129 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere samt forskellige andre love
Folketinget
2004/2 SF. L 152 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. april 2005) - L 152
Justitsministeriet
1992/1 BSF 43 - Gældende
1992 BSF 43 FOLKETINGSBESLUTNING OM LIGESTILLING OG LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE MED ANDRE BORGERE
Folketinget
1987/1 BTL 66 - Gældende
1987 BTL 66 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL PENSION (VARMETILLÆG) NR L 66 1987-88, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10019 af 23/02/1995 - Gældende
Varemærket PERMAHYD ikke forveksleligt med det tidligere registrerede varemærke PERMALYN
Erhvervsministeriet
2006/1 BSF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at afvise planerne om et EU-agentur for grundlæggende rettigheder
Folketinget
2009/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven
(Skattefrihed for soldaterlegater)

Skatteministeriet
2005/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om social service
(Garanti for et tilbud om en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem til ældre, aflastning, behovsvurdering af tidligere frihedskæmpere m.fl. til en plads i et plejehjem)

Socialministeriet
KEN nr 10032 af 20/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0163
Justitsministeriet
KEN nr 9415 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00789
Justitsministeriet
AFG nr 19350 af 30/09/1993 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - besættelsestidens ofre - stadig nye anmeldelser - flere kan få hædersgaver (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9512 af 22/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-533
Justitsministeriet
KEN nr 9009 af 20/01/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-779
Justitsministeriet
KEN nr 9037 af 26/01/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00885
Justitsministeriet
KEN nr 9249 af 18/06/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00223
Justitsministeriet
CIS nr 9428 af 28/03/1977 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om rekognoscering efter egnede rum til supplerende offentlige beskyttelsesrum (Til samtlige civilforsvarskommissioner)
Forsvarsministeriet
VEJ nr 66 af 15/03/1977 - Gældende
Vejledning om brandsikring af ældre beboelsesbygninger. (Til samtlige kommunalbestyrelser m.v.) (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10002 af 07/07/1988 - Gældende
Offentliggørelse af undersøgelser - fortrolige oplysninger (* 1) (* 2)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10104 af 15/12/1992 - Gældende
To mærker for beklædning ikke forvekslige
Erhvervsministeriet
KEN nr 9749 af 04/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0115
Justitsministeriet
1997/1 BTB 92 - Gældende
1997 BTB 92 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DE I BRUXELLES DEN 16. DECEMBER 1997 UNDERTEGNEDE PROTOKOLLER OM POLENS, DEN TJEKKISKE REPUBLIKS OG UNGARNS TILTRÆDELSE AF DEN NORDATLANTISKE TRAKTAT. NR B 92 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Lov om oprettelse af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >