Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
KEN nr 9082 af 28/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 133/2001
Justitsministeriet
VEJ nr 60373 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for forurenede træimprægneringsgrunde
(Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 1998)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9372 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-305
Justitsministeriet
1996/1 LSF 123 - Gældende
1996 LSF 123 FORSLAG TIL LOV OM FORHØJELSE AF HÆDERSGAVER
Folketinget
1995/1 BTL 87 - Gældende
1995 BTL 87 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORHØJELSE AF HÆDERSGAVER NR L 87 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2013/1 BTL 127 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.v.
(Særlige rettigheder og immuniteter til Palæstinas mission i Danmark)

Folketinget
1994/1 LSF 138 - Gældende
1994 LSF 138 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (TILBAGEBETALINGSPLIGTIG KONTANTHJÆLP M.V.)
Folketinget
STV nr 20003 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
BKI nr 55 af 24/11/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (Flygtningekonventionen)
Udenrigsministeriet
1994/1 LSF 18 - Gældende
1994 LSF 18 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM FORSIKRING AF VARER OG FRAGT MOD KRIGSFARE TIL SØS
Folketinget
2014/1 BSF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en udenrigskommission
Folketinget
2018/1 BSF 144 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Folketinget
BKI nr 47 af 26/07/1960 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst mellem Danmark og Czekoslovakiet om en erstatningsordning vedrørende danske interesser i Czekoslovakiet.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9528 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1006
Justitsministeriet
2004/2 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om tilstødende zone
Udenrigsministeriet
KEN nr 9961 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0014
Justitsministeriet
BKI nr 54 af 07/07/1960 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af konventionen af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling. (* 2)
Udenrigsministeriet
1991/1 BSF 73 - Gældende
1991 BSF 73 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF EN FORNYELSESFOND I PRIVATE VIRKSOMHEDER
Folketinget
2005/1 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at gøre den 29. august til national flagdag
Folketinget
2008/1 BSF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om undersøgelse af mulighederne for etablering af en jernbanetunnel under Lillebælt, udarbejdelse af en handlingsplan for bedre vedligeholdelse af jernbane- og vejbroerne samt stillingtagen til, hvad der skal ske med Lillebæltsbroen, inden den falder for aldersgrænsen
Folketinget
1987/1 LSF 199 - Gældende
1987 LSF 199 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKESKOLEN (FREDSOPLYSNING OG INTERNATIONAL FORSTÅELSE SOM OBLIGATORISK EMNE)
Folketinget
KEN nr 11037 af 12/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 128/1999
Justitsministeriet
2004/2 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om borteblevne
(Ændring af betingelserne for at afsige dødsformodningsdom)

Justitsministeriet
2007/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå
(Forlængelse af Gudenaacentralens koncession til 8. januar 2014)

Miljøministeriet
2007/2 LSF 2 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå
(Forlængelse af Gudenaacentralens koncession til den 8. januar 2014)

Miljøministeriet
KEN nr 10009 af 31/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-394
Justitsministeriet
1987/1 LSF 2 - Gældende
1987 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM FORBEDRET OG ENSARTET FOLKEPENSION
Folketinget
BKI nr 97 af 03/05/1927 - Gældende
Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Tyskland afsluttet Voldgifts- og Forligstraktat.
Udenrigsministeriet
VEJ nr 60308 af 01/01/1992 - Gældende
Branchevejledning for forurenede garverigrunde
Miljø- og Fødevareministeriet
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
1986/1 LSF 156 - Gældende
1986 LSF 156 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BY- OG LANDZONER
Folketinget
1991/1 BTL 226 - Gældende
1991 BTL 226 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MIDLERTIDIG REGULERING AF BOLIGFORHOLDENE (VEDLIGEHOLDELSE OG OPRETNING) NR L 226 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BSF 153 - Gældende
1986 BSF 153 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ANERKENDELSE AF, AT BRUGEN AF ATOMVÅBEN ER FOLKEDRAB
Folketinget
2003/1 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks støtte til, at Taiwan opnår observatørstatus i Verdenssundhedsforsamlingen i Genève
Folketinget
1995/1 LSF 149 - Gældende
1995 LSF 149 FORSLAG TIL LOV OM EKSKLUSIVE ØKONOMISKE ZONER
Folketinget
KEN nr 9404 af 26/06/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 51/2003
Justitsministeriet
KEN nr 9439 af 12/09/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00259
Justitsministeriet
KEN nr 10001 af 12/05/1964 - Gældende
Afgrænsning af løn- og arbejdsforhold i begrebet erhvervsvirksomhed (* 1) (* 2)
Erhvervsministeriet
2018/1 BTL 140 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.)
Folketinget
BKI nr 8 af 22/11/1945 - Gældende
Bekendtgørelse angående de Forenede Nationers Pagt med tilhørende Status for den mellemfolkelige Domstol, undertegnet i San Francisco den 26. juni 1945.
Udenrigsministeriet
VEJ nr 60375 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 10/1998

Miljø- og Fødevareministeriet
2000/1 BSF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af nævn, der er overflødige
Folketinget
2013/1 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenaa og ændring af lov om vandløb
Miljøministeriet
KEN nr 9736 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0235
Justitsministeriet
1990/1 BR 2 - Gældende
1990 BR 2 BERETNING OVER CSCE (KONFERENCEN OM SIKKERHED OG SAMARBEJDE I EUROPA) NR 2 1990-91, 1. SAMLING
Folketinget
2014/1 TBL 72 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

Folketinget
2016/1 BTL 153 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen)
Folketinget
2004/1 BSF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en dansk ernæringspolitik
Folketinget
KEN nr 10043 af 24/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00984
Justitsministeriet
2018/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Ekstraordinære hædersgaver)
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >