Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
2001/2 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpelse af straffen for voldtægt)

Folketinget
2017/1 LSF 240 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2007-3
Skatteministeriet
2018/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
2000/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
2007/2 LSF 35 - Gældende
Forslag til Kriminallov for Grønland
Justitsministeriet
2001/2 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven
Justitsministeriet
STV nr 20109 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
2004/2 LSF 127 - Gældende
Forslag til Lov om voldgift
Justitsministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
2004/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat
(Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)

Udenrigsministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
LOV nr 946 af 20/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
Skatteministeriet
LOV nr 288 af 07/04/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om social service
(Garanti for tilbud om almen plejebolig eller plads på plejehjem for ældre, aflastning samt vurdering af tidligere frihedskæmpere m.fl.s behov for plads på plejehjem)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 136 af 03/04/1985 - Historisk
Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 277 af 06/05/1993 - Historisk
Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 710 af 22/11/1989 - Historisk
Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 19988 af 02/03/1992 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om forhøjelse af hædersgaver.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 399 af 11/09/1979 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 659 af 22/09/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
DSK nr 18040 af 01/04/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af ligningsloven.
Skatteministeriet
DSK nr 18060 af 19/05/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af ligningsloven. OBS: Skattedepartementet har ikke læst korrektur på retsforskriften endnu.
Skatteministeriet
DSK nr 18100 af 21/11/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 504 af 16/09/1982 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 1159 af 04/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 327 af 02/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dødsboer og gaver
(boafgiftsloven)

(boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 327 af 07/07/1983 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 374 af 11/07/1984 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 971 af 22/09/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 752 af 23/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 404 af 30/07/1981 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 405 af 02/09/1985 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
DSK nr 18125 af 06/07/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af ligningsloven.
Skatteministeriet
LBK nr 829 af 29/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 843 af 04/09/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1114 af 22/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
DSK nr 18040 af 28/07/1988 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven).
Skatteministeriet
LBK nr 735 af 05/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 776 af 20/11/1990 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 660 af 19/10/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 555 af 16/09/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
DSK nr 18010 af 25/01/1989 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >