Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 

 
BEK nr 463 af 09/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 207 af 23/03/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet(* 1) Gymnasiefagbekendtgørelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 450 af 10/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 249 af 06/04/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 319 af 19/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
VEJ nr 12060 af 20/10/1995 - Historisk
Vejledning om vedligeholdelse af mindesmærker for faldne under Anden Verdenskrig.
Kirkeministeriet
CIR nr 3000 af 28/04/1960 - Historisk
Cirkulære vedrørende administrationen af udvandringsloven, stagiaires-overenskomsterne m.m. (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 22134 af 12/06/1987 - Historisk
Undervisningsvejledning for historie og samfundskundskab ved Gymnasiale Suppleringskurser for flygtninge
Undervisningsministeriet
AFG nr 10009 af 14/02/1991 - Historisk
Ophavsretlig beskyttelse af navn på tegneseriefigur hindrede registrering af varemærke, hvori en del af navnet indgik
Erhvervsministeriet
VEJ nr 22041 af 01/06/1984 - Historisk
Undervisningsvejledning for historie på hf
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22036 af 01/01/1974 - Historisk
Undervisningsvejledning vedrørende dansk, HF i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april 1974 § 27
Undervisningsministeriet
RTL nr 22104 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget historie med samfundskundskab i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22035 af 01/01/1974 - Historisk
Undervisningsvejledning vedrørende religion, HF i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april 1974 § 28
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22030 af 01/04/1984 - Historisk
Undervisningsvejledning for fransk på HF
Undervisningsministeriet
RTL nr 22113 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget russisk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9535 af 25/09/1989 - Historisk
Vejledning i primær behandling af patienter forurenede med farlige stoffer (Til samtlige amtskommuners sygehusforvaltninger. Direktoratet for Københavns Hospitalvæsen. Frederiksberg kommunes Hospitalsdirektorat. Samtlige somatiske sygehuse)
Forsvarsministeriet
RTL nr 59 af 13/06/1985 - Historisk
Vejledende retningslinier for planlægningen af sygehusberedskabet
Forsvarsministeriet
RTL nr 22096 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget engelsk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
RTL nr 86 af 04/04/1977 - Historisk
Vejledende Retningslinier for planlægning af psykiatrisk sygehusvæsen
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 11850 af 30/03/2001 - Historisk
Vejledning om Arbejdsskadestyrelsens praksis 2000
Beskæftigelsesministeriet
RTL nr 22161 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget italiensk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
RTL nr 22100 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget fransk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9313 af 19/06/2009 - Historisk
VEJLEDNING VEDRØRENDE TRAKTATINDGÅELSE
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9791 af 01/09/2014 - Historisk
VEJLEDNING VEDRØRENDE TRAKTATINDGÅELSE
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9305 af 10/03/2008 - Historisk
VEJLEDNING VEDRØRENDE TRAKTATINDGÅELSE
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9686 af 01/09/2014 - Historisk
VEJLEDNING VEDRØRENDE TRAKTATINDGÅELSE
Udenrigsministeriet
CIR1H nr 9010 af 01/01/2019 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
CIR1H nr 9012 af 01/01/2019 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
CIR nr 96 af 22/06/1993 - Historisk
Cirkulære om ligningsloven
Skatteministeriet
CIR nr 22100 af 30/09/1985 - Historisk
Cirkulære om risikovejledning for fysik, kemi og biologi
Undervisningsministeriet
INS nr 21003 af 01/07/1997 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten, Bind 3
Udenrigsministeriet
CIR nr 12049 af 01/02/2001 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten BIND 3
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9