Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 1|2 >

 
LOV nr 384 af 09/08/1945 - Gældende
Lov om Ændringer i Lov Nr. 93 af 20. Marts 1940 om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 383 af 09/08/1945 - Gældende
Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 946 af 20/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
Skatteministeriet
LOV nr 288 af 07/04/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om social service
(Garanti for tilbud om almen plejebolig eller plads på plejehjem for ældre, aflastning samt vurdering af tidligere frihedskæmpere m.fl.s behov for plads på plejehjem)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 136 af 03/04/1985 - Historisk
Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 277 af 06/05/1993 - Historisk
Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 710 af 22/11/1989 - Historisk
Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 19988 af 02/03/1992 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om forhøjelse af hædersgaver.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 399 af 11/09/1979 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 659 af 22/09/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 504 af 16/09/1982 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
DSK nr 18100 af 21/11/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
DSK nr 18040 af 01/04/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af ligningsloven.
Skatteministeriet
DSK nr 18060 af 19/05/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af ligningsloven. OBS: Skattedepartementet har ikke læst korrektur på retsforskriften endnu.
Skatteministeriet
LBK nr 327 af 02/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dødsboer og gaver
(boafgiftsloven)

(boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1159 af 04/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 327 af 07/07/1983 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 374 af 11/07/1984 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 971 af 22/09/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 752 af 23/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 404 af 30/07/1981 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 405 af 02/09/1985 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
DSK nr 18125 af 06/07/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af ligningsloven.
Skatteministeriet
LBK nr 829 af 29/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 843 af 04/09/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1114 af 22/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 555 af 16/09/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 735 af 05/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 776 af 20/11/1990 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 660 af 19/10/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
DSK nr 18040 af 28/07/1988 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven).
Skatteministeriet
DSK nr 18010 af 25/01/1989 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 1223 af 17/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)(* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 809 af 07/10/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 851 af 30/09/1994 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)(* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 979 af 01/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 869 af 15/11/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 1117 af 26/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 929 af 05/09/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 819 af 03/11/1997 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 941 af 01/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 81 af 04/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 58 af 18/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1096 af 21/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 904 af 18/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 28 af 18/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse aflov om påligningen af indkomstskat til staten
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 699 af 07/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet 1|2 >