Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
BKI nr 58 af 16/11/1962 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst med Forbundsrepublikken Tyskland om tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig
Udenrigsministeriet
BKI nr 34 af 28/07/1952 - Gældende
Bekendtgørelse af noteveksling mellem Danmark og Nederlandene om gensidighed i henseende til erstatning for tingsskade opstået som følge af den anden verdenskrig.
Udenrigsministeriet
CIR nr 249 af 27/10/1962 - Gældende
Cirkulære angående overenskomst med Forbundsrepublikken Tysklands regering om tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig.
Kirkeministeriet
1999/1 LF 44 - Gældende
Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven. (Erstatninger m.v. for overgreb under Anden Verdenskrig, forhøjelse af bundfradrag for ydelser fra sociale fonde og skattefritagelse for støjbegrænsningstilskud m.v.).
Skatteministeriet
CIR nr 14 af 27/01/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
Skatteministeriet
KEN nr 9646 af 07/08/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0106
Justitsministeriet
1999/1 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
Skatteministeriet
KEN nr 9927 af 06/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0191
Justitsministeriet
1999/1 SF L 44 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. oktober 1999) - L 44
Folketinget
1987/1 BSF 131 - Gældende
1987 BSF 131 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV DANSK INDSATS MOD UNDERTRYKKELSEN AF DET KURDISKE FOLK
Folketinget
1999/1 LSV 44 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
Folketinget
KEN nr 11109 af 01/03/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 8/2000
Justitsministeriet
1986/1 BSF 170 - Gældende
1986 BSF 170 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV DANSK INDSATS MOD UNDERTRYKKELSEN AF DET KURDISKE FOLK
Folketinget
1989/1 LSF 21 - Gældende
1989 LSF 21 FORSLAG TIL LOV OM FORHØJELSE AF HÆDERSGAVER
Folketinget
1992/1 LSF 232 - Gældende
1992 LSF 232 FORSLAG TIL LOV OM FORHØJELSE AF HÆDERSGAVER
Folketinget
1991/1 BTL 271 - Gældende
1991 BTL 271 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERSTATNING TIL BESÆTTELSESTIDENS OFRE (FÆRØSKE FISKERE) NR L 271 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 BTL 164 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om oprettelse af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier
Folketinget
KEN nr 10108 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0148
Justitsministeriet
2018/1 SF.L L 92 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. november 2018) - L 92
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 44 af 24/09/1959 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst med Japan vedrørende afvikling af visse danske krav.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9477 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-510
Justitsministeriet
KEN nr 11110 af 01/03/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 7/2000
Justitsministeriet
2016/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bevaring af særlige kulturarvsmæssige samlinger)
Folketinget
AFG nr 10152 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-561
Justitsministeriet
1987/1 LSF 157 - Gældende
1987 LSF 157 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM BEKÆMPELSE AF KØNSSYGDOMME
Folketinget
1994/1 BR 2 - Gældende
1994 BR 2 BERETNING OVER MINDRETALSPROBLEMATIKKEN NR 2 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 LSF 8 - Gældende
1997 LSF 8 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE M.V. AF LOV OM FORDELINGEN AF VISSE FRA UDLANDET MODTAGNE ERSTATNINGER
Folketinget
1985/1 BSF 17 - Gældende
1985 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD KEMISKE OG BAKTERIOLOGISKE VÅBEN
Folketinget
1998/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse i en NATO-ledet multinational styrke i Albanien
Udenrigsministeriet
AFG nr 10151 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-560
Justitsministeriet
KEN nr 10104 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0122
Justitsministeriet
2005/1 LSV 107 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om social service
(Garanti for tilbud om almen plejebolig eller plads på plejehjem for ældre, aflastning samt vurdering af tidligere frihedskæmpere m.fl.s behov for plads på plejehjem)

Folketinget
1999/1 BTL 44 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven
Folketinget
KEN nr 9326 af 14/04/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 26/1999
Justitsministeriet
1987/1 BSF 127 - Gældende
1987 BSF 127 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD NAZISTISK VIRKSOMHED
Folketinget
KEN nr 9798 af 26/10/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0902
Justitsministeriet
1987/1 BSF 122 - Gældende
1987 BSF 122 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVISNING AF NAZISTER
Folketinget
KEN nr 9391 af 24/09/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 44/1997
Justitsministeriet
2009/1 LF 73 - Gældende
Forslag til lov om forhøjelse af hædersgaver.
Beskæftigelsesministeriet
1990/2 LSF 28 - Gældende
1990 LSF 28 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG OPGØRELSE AF VARELAGRE M.V. (VARELAGERNEDSKRIVNINGER OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER)
Folketinget
STV nr 20022 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
STV nr 20045 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT A - INDLEDNING
Skatteministeriet
STV nr 20060 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
KEN nr 9049 af 21/01/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-132
Justitsministeriet
2009/1 SF.L L 73 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (18. november 2009) - L 73
Beskæftigelsesministeriet
1986/1 BTL 69 - Gældende
1986 BTL 69 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERSTATNING TIL BESÆTTELSESTIDENS OFRE NR L 69 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20121 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
STV nr 20065 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT A - INDLEDNING
Skatteministeriet
KEN nr 9232 af 05/05/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0829
Justitsministeriet
2000/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bevilling til bevarelse af Hvidsten Kro
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7 >