Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på veteranbiler  fandt 58 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: veteranban ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 647 af 17/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1059 af 22/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.
(Teknisk miljøzonebekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 9111 af 24/01/2017 - Gældende
Moms - studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring
Skatteministeriet
KEN nr 10850 af 11/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. registreringsafgift af veteranbil – reparation og genopbygning
Skatteministeriet
UDT nr 17700 af 01/09/1987 - Gældende
Hyrekørsel-afgrænsning af erhvervsmæssig personbefordring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1990/2 BTL 130 - Gældende
1990 BTL 130 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGISTRERINGSAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. (AFGIFT AF BRUGTE BILER, OMLÆGNING AF MILJØFRADRAG M.M.) NR L 130 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9695 af 17/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af veterankøretøj - afgiftspligtig værdi
Skatteministeriet
2009/1 BF 142 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer.
Transportministeriet
AFG nr 10262 af 28/11/2017 - Gældende
Momspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selv
Skatteministeriet
2017/1 SF.L L 4 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2017) - L 4
Skatteministeriet
2006/1 BTL 39 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.)

Folketinget
2017/1 SF.L L 18 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2017) - L 18
Skatteministeriet
2006/1 LSF 39 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.)

Miljøministeriet
2017/1 LSF 4 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.)
Skatteministeriet
1989/1 BTL 85 - Gældende
1989 BTL 85 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VÆGTAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. (AFGIFTSFORHØJELSE FOR PERSONMOTORKØRETØJER OG SMÅ VAREBILER) NR L 85 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2009/1 BSF 142 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer
Folketinget
KEN nr 9922 af 18/08/1994 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 56/1994
Justitsministeriet
KEN nr 9185 af 07/04/2015 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
2017/1 BTL 4 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.)
Folketinget
STV nr 20027 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT R SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRUGTE VARER, KUNSTGENSTANDE, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
Skatteministeriet
1990/2 LSF 130 - Gældende
1990 LSF 130 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGISTRERINGSAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. (AFGIFT AF BRUGTE BILER, OMLÆGNING AF MILJØFRADRAG M.M.)
Folketinget
STV nr 20066 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT R SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRUGTE VARER, KUNSTGENSTANDE, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT R SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRUGTE VARER, KUNSTGENSTANDE, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT R - SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRUGTE VARER, KUNSTGENSTANDE, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
Skatteministeriet
STV nr 20007 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT R SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRUGTE VARER, KUNSTGENSTANDE, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20046 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PN - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20015 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PN - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20012 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PN - FORMUEOPGØRELSEN.
Skatteministeriet
STV nr 20005 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PN - FORMUEOPGØRELSEN.
Skatteministeriet
STV nr 20048 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AH - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PN - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AH - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20052 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AH - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20021 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AH - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
1999/1 LSF 58 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
Skatteministeriet
STV nr 20105 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PN - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20035 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AH - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AH - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PN - FORMUEOPGØRELSEN
Skatteministeriet
2018/1 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)
Skatteministeriet
2018/1 LSF 191 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler)
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven, lov om private fællesveje og lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
Transport- og Energiministeriet
1999/1 LSF 74 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
Skatteministeriet
2007/2 LSF 42 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler
(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder)

Skatteministeriet
2017/1 LSF 18 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
BEK nr 115 af 14/02/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m.v. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 700 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.
(Teknisk miljøzonebekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >