Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på vm dans  fandt 37 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 
BEK nr 1328 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
DIR nr 10011 af 01/05/1983 - Historisk
Måleteknisk direktiv. Måleanlæg til væsker bortset fra vand. EØF-typegodkendelse og -verifikation. Almindelige bestemmelser (* 5)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1263 af 28/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1108 af 23/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
(Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1454 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1825 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1591 af 14/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1466 af 11/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet