Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på wing  fandt 84 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: wipo , wifi ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 348 af 30/05/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 275 af 12/05/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1484 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 354 af 09/05/1996 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 273 af 17/04/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1539 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1553 af 27/12/2019 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1196 af 08/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret
Forsvarsministeriet
BEK nr 9041 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1 B(2) konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10141 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 B (2), konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1083 af 20/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om søvejsregler
Erhvervsministeriet
BEK nr 9153 af 26/01/2010 - Gældende
Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9941 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9137 af 30/10/1996 - Gældende
Ansøgning om registrering af varemærket WINGS afslået efter gentagne fristanmodninger fra ansøger for at afslutte forhandlinger med indehaveren af varemærket WING om samtykke
Erhvervsministeriet
KEN nr 9722 af 08/04/2011 - Gældende
Afgørelse af klage - Ikke-forarbejdet fjerkrækød måtte ikke sælges delvist optøet
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10943 af 31/12/1998 - Gældende
Behandling af karies
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11263 af 31/12/1999 - Gældende
Klage over manglende røntgenundersøgelse ved tandømhed
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 BSF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anhænger til motorcykel m.v.
Folketinget
2013/1 SF.L L 105 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. januar 2014) - L 105
Finansministeriet
UDT nr 9342 af 12/04/2016 - Gældende
Aktindsigt i materiale, der ligger til grund for Forsvarets undersøgelse af mulige civile tab i forbindelse med dansk luftangreb i Irak den 30. august 2015
Folketinget
1992/1 BTL 31 - Gældende
1992 BTL 31 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF VISSE AFGIFTSLOVE, LOV OM FREMSKYNDET TILBAGEBETALING AF VISSE AFGIFTER OG LOV OM FASTE PRISER PÅ TOBAKSVARER (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF EF'S INDRE MARKED M.V.) NR L 31 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 45 af 13/04/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om en i Washington den 2. december 1946 afsluttet international konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol. (* 1) (IWC) (Hvalfangstkommissionen).
Udenrigsministeriet
1997/1 LSF 191 - Gældende
1997 LSF 191 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN (MOTORCYKEL MED TILKOBLET PÅHÆNGSVOGN ELLER PÅHÆNGSREDSKAB)
Folketinget
1997/2 LSF 74 - Gældende
1997 LSF 74 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN (MOTORCYKEL MED TILKOBLET PÅHÆNGSVOGN ELLER PÅHÆNGSREDSKAB)
Folketinget
ISP nr 2010.0518 - Gældende
Inspektion af Københavns Kommune den 9., 14. og 27. november 2006
Folketinget
1989/1 LSF 215 - Gældende
1989 LSF 215 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2014/1 LSV 45 B - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
1995/1 LSF 203 - Gældende
1995 LSF 203 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
1997/2 LSF 30 - Gældende
1997 LSF 30 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2014/1 LSF 45 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
1997/1 LSF 165 - Gældende
1997 LSF 165 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 19 af 22/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 24. marts 1992 om observationsflyvninger (Open Skies)
Udenrigsministeriet
1999/1 LSV 195 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2017/1 LSV 71 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2019/1 LSV 41 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
1999/1 LSF 195 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2017/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2019/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 512 af 20/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 912 af 09/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11020 af 03/04/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 11052 af 10/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne Navne begyndende med bogstavet W (* 1)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1189 af 17/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9144 af 07/04/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1311 af 14/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9289 af 17/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 17035 af 15/04/1982 - Historisk
Bestemmelser om flyvemaskinistcertifikat, F-certifikat, grunduddannelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10251 af 16/06/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (2) Inddeling og stabilitet, 1. juli 1998
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 12463 af 19/07/2001 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (2) Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. juli 2001
(meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10439 af 07/05/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (2) Inddeling og stabilitet, 1. juli 1999
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet 1|2 >