Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på wood  fandt 104 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: world ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 426 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1260 af 16/12/2009 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 205 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1391 af 27/12/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1539 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1122 af 20/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 883 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 2003.309 - Gældende
Vejledning i forbindelse med eksport af affald
Folketinget
2008/1 BTL 166 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger
Folketinget
BKI nr 5 af 18/05/1946 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af de den 22. juli 1944 i Bretton Woods vedtagne Overenskomster vedrørende Oprettelsen af den Internationale Valutafond og den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling. (IBRD)
Udenrigsministeriet
BKI nr 69 af 10/07/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 22. juli 1944 om oprettelse af Den internationale Bank for genopbygning og økonomisk udvikling. (Verdensbanken)
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 09/08/1962 - Gældende
Bekendtgørelse af europæiske overenskomst om midlertidig toldfri indførsel af medicinsk og kirurgisk udstyr m.v. (* 1)
Udenrigsministeriet
1994/1 BTL 93 - Gældende
1994 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL DANSKE INVESTERINGER I ØSTLANDENE NR L 93 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2007/2 BSF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et moratorium for biobrændstof
Folketinget
BKI nr 43 af 09/08/1962 - Gældende
Bekendtgørelse af europæisk overenskomst om beskyttelse af fjernsynsudsendelser. (* 1)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 60373 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for forurenede træimprægneringsgrunde
(Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 1998)

Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 8 af 29/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af bilag af 4. juli 1991 til protokol af 2. november 1973 vedrørende indgriben på det åbne hav ved forurening af havet med andre stoffer end olie
Udenrigsministeriet
2013/1 BTL 79 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat
(Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.)

Folketinget
VEJ nr 60088 af 01/01/1992 - Gældende
Branchevejledning for forurenede træinprægneringsgrunde
Miljø- og Fødevareministeriet
ISP nr 1998.570 - Gældende
Inspektion af Teglgårdshuset og Udslusningsboligerne i Middelfart
Folketinget
BKI nr 20 af 05/08/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 180 af 22. oktober 1996 om søfarendes arbejdstid og bemanding af skibe
Udenrigsministeriet
FOU nr 2000.142 - Gældende
EF/EØS-opholdsbevis til EU-statsborger med varig uarbejdsdygtighed. Arbejdskraftens frie bevægelighed. Kommissionens forordning 1251/70
Folketinget
2002/1 LSV 206 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2009/1 LSV 48 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2007/2 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
2007/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
2001/2 LSV 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2002/1 LSF 206 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
BKI nr 29 af 14/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af Stockholmkonventionen af 22. maj 2001 om persistente organiske miljøgifte
Udenrigsministeriet
2009/1 LSF 48 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2008/1 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2001/2 LSF 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2001/1 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2003/1 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og museumsloven
(Internationale naturbeskyttelsesområder, offentlighedens adgang til naturen, fredning, beskyttelseslinjer, fortidsminder m.v.)

Miljøministeriet
2008/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2009/1 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald
(Ny organisering af stormflodsordningen, ny erstatningsmodel ved gentagne stormflodshændelser og udvidelse af stormflodsdækning ved oversvømmelser fra vandløb og søer)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 LSF 145 - Gældende
Forslag til Lov om skove
Miljøministeriet
2017/1 LSV 71 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
BKI nr 48 af 21/07/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af Annecy-protokollen af 10. oktober 1949 vedrørende vilkårene for tiltrædelse af Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel. (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
2017/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen samt justering af stormfaldsordningen)
Erhvervsministeriet
2017/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2016/1 BSF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side
Udenrigsministeriet
2004/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Våbenformidling mv.)

Justitsministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20012 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20111 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20078 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2007-3
Skatteministeriet
BEK nr 1225 af 11/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3 >