Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på x factor 2015  fandt 9 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9111 af 23/02/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00901
Justitsministeriet
KEN nr 9332 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00776
Justitsministeriet
2003/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning for Danmark ved EU's udvidelse mod øst
Folketinget
FOU nr 2017.10 - Gældende
2017-10. Ulovlig instruks om adskilt indkvartering af alle 15-17-årige asylansøgere og deres ægtefæller eller samlevere
Folketinget
BEK nr 16 af 07/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2014.0
(DLS 2014.0)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10468 af 22/08/2014 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, august 2014
Vejledningens punkt 6.3, første afsnit, er i august 2014 korrigeret, se evt. notat om dokumentationskravet i markedsføringslovens § 3, stk.3.

(Miljø- og etikvejledning 2014)

Erhvervsministeriet
2013/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
CIR nr 26290 af 01/09/1981 - Historisk
Cirkulære nr. 30. Digitalt transmissionsudstyr
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet